Makro dostalo od ÚOHS pokutu 83 milionů. Řetězec prý zneužil svou tržní sílu

Obchodní řetězec Makro Cash & Carry dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 83,1 milionu korun za porušení zákona o významné tržní síle. Rozhodnutí není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad. Podle ÚOHS zneužíval své síly při jednání s dodavateli. Úřad současně potrestal firmu Metro International AG pokutou 316 tisíc korun. Obě společnosti jako nákupní aliance podle úřadu porušily zákon při prodeji zemědělských a potravinářských produktů.

„Společnosti sjednávaly se svými dodavateli smluvní podmínky, které vytvářely výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech dodavatelů jakožto slabší smluvní strany. Dodavatelé společnosti Makro se nacházeli ve výrazné informační asymetrii, v jejímž důsledku byli nuceni uzavřít smlouvu o poskytování účetních služeb se společností Metro,“ uvedl ÚOHS.

Antimonopolní úřad také uvedl, že toto chování se datovalo od října 2016 do února 2020. Kontroloři zjistil takové chování vůči pěti stovkám dodavatelů.

Smluvní podmínky byly jednostranně nevýhodné, dodavatelé si nemohli vybrat, zda služby firmy Metro chtějí využívat, nebo ne.  Nemohli ani ovlivnit obsah smlouvy. Firma Metro navíc dostávala ze stejně vymezené účetní služby různě vysokou odměnu v podobě procentuální sazby z každé fakturované částky za prodej potravin do sítě Makro. Nevýhodné podmínky nebyly nijak kompenzovány.

Společnost Makro Cash & Carry s pokutou zásadně nesouhlasí a podnikne další právní kroky, sdělila mluvčí řetězce Romana Nýdrle.

Makro dostalo pokutu i v minulosti

ÚOHS kromě pokuty oběma společnostem nařídil, aby po nabytí právní moci informovaly své dodavatele o rozhodnutí úřadu a vybavily je popisem systému centrálního účtování a umožnily jim výběr dílčích účetních služeb.

Nejde o první takto vysokou pokutu, kterou ÚOHS Makru uložil. V roce 2019 musel řetězec zaplatit pokutu 46,56 milionů korun za to, že v letech 2016 až 2018 ve smlouvách zavazoval dodavatele k tomu, aby využívali jeho logistické a marketingové služby například k rezervaci prodejního prostoru. Makro tehdy využilo takzvané procedury narovnání, s úřadem spolupracovalo a výsledná pokuta mu byla snížena o 20 procent.

Pokuty za zneužívání významné tržní síly se obvykle pohybují v milionech. Většinou jde o různé formy zalistovacích poplatků ve smlouvách s dodavateli, které se vydávají za různé služby, které ale dodavatel většinou nepotřebuje využívat. V únoru 2019 uložil úřad pokutu 164 milionů korun řetězcům Billa a Penny Market ze skupiny Rewe právě za takový postup.