Dvě ostravské univerzity jednají o spojení

Ostrava - Ostravská univerzita (OU) a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) se možná spojí. Rektor OU Jiří Močkoř a rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák potvrdili, že vedení obou škol o této možnosti společně jednají. Nově vzniklá univerzita by podle Močkořových slov byla pravděpodobně třetí největší v zemi a určitě by měla i statut výzkumné univerzity.

„My bychom tím získali možnost propojovat to, co tak dobře neumíme, a to je prodat naše aplikace, což zase umí velice dobře vysoká škola báňská. Té naopak chybí sociálně zdravotní, medicínské a humanitní obory, které zase mají své specifické aplikace v těch technických oblastech, takže bychom tím získali obě dvě školy,“ řekl pro ČT rektor ostravské univerzity Jiří Močkoř. Motivací je podle jeho slov vznik silné univerzity se silným zázemím.

Také rektor Ivo Vondrák soudí, že jedna velká univerzita by určitě měla lepší vyjednávací pozici než každá zvlášť. „Jedná se o vybudování výzkumné univerzity, kterou by tenhle region určitě měl mít,“ dodal Vondrák. Řekl také, že ve výhledu je i vybudování největšího superpočítače v České republice, což může patřit mezi důvody společného postupu.

Rektor OU uvedl, že sloučení dvou univerzit by byl komplikovaný proces. OU má šest fakult a VŠB-TUO sedm. „Fakulty si vzájemně nekonkurují, spíš se doplňují, což je výhoda. Mají ale například jiné předpisy,“ řekl Močkoř. Vondrák dodal, že by spojení obou škol vytvořilo klasickou univerzitu s celým spektrem předmětů. Na VŠB-TUO studuje bezmála 24 000 studentů, OU jich má přibližně 10 tisíc.

Močkoř uvedl, že by spojení mohlo přijít nejdříve za dva roky a představitelé škol ještě nesestavili ani žádný harmonogram případného slučování. „Pokud bychom do konce roku připravili projekt, bylo by to ideální,“ dodal Vondrák.

Projekt Technické univerzity Ostrava, jehož cílem je vybudování největšího superpočítače v ČR.
Zdroj: ČT24