Bývalý prorektor Kovář svou cestu k profesuře opřel o plagiáty, uvedla etická komise

Etická komise Filozofické fakulty Karlovy univerzity došla k závěru, že se bývalý prorektor Martin Kovář dopustil plagiátorství – a navíc i s jeho dopomocí získal docenturu a profesuru. Ve čtvrtek to oznámila akademickému senátu. Na možné Kovářovo opisování upozornili loni tři doktorandi. Historik už na fakultě nepůsobí, obvinění z plagiátorství v minulosti odmítl.

Trojice doktorandů podala podnět s upozorněním na shody Kovářových publikací s prací anglicky píšícího historika Barryho Cowarda začátkem loňského prosince. Etická komise pak na svém prvním jednání 17. prosince uvedla, že předložené materiály zakládají důvodné podezření, že se Kovář plagiátorství dopustil.

Sám Kovář, který patnáct let vedl na fakultě Ústav světových dějin, namítal, že považuje své obvinění za neetické. Podobnosti v textech zdůvodnil tím, že se danému tématu – britské monarchii v 17. a 18. století – věnuje jen několik relevantních historiků. 

Odborníka na britské dějiny se navíc koncem ledna ve svých posudcích zastali dva čeští historici: Robert Kvaček a Jaroslav Pánek, které oslovil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Podle Kvačka měl Kovář možná výrazněji formulovat vazbu svého textu na anglickou literaturu, interpretační přiblížení ale podle něj plagiátem není.

Spor o posudky

Několik desítek jiných historiků s tím ale nesouhlasí. Ve společném prohlášení tvrdí, že taková relativizace kritérií, jež odlišují samostatnou vědeckou práci od nepřiznaného přejímání cizího díla, může ohrozit principy české historické vědy.

Proti posudkům obou odborníků se ohradili i zástupci fóra Věda žije!, kteří je označili za snahu o ovlivňování komise. Podle nich je posouzení plagiátu spíše záležitostí etiky, nikoli odborné úrovně textu v konkrétním odvětví vědy. Nestrannost obou posudků zpochybnila i fakultní etická komise s tím, že o případu rozhodne samostatně bez zásahů rektorátu – a nyní se přiklonila na stranu doktorandů.

„Martin Kovář se ve čtyřech zkoumaných odborných textech opakovaně dopustil plagiátorství, a to jak v jeho obecném vymezení úmyslného přivlastňování cizí práce či její části bez uvedení jejího autora, tak ve smyslu platných předpisů Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK,“ stojí v závěrech etické komise. „Analogický závěr také obsahují posudky zahraničních expertů.“

Martin Kovář
Zdroj: ČT24

Kovář podle komise opisoval rozsáhlé pasáže textů v knihách i studiích, které vznikaly v letech 1998 až 2018. „Plagiátorství bylo shledáno nejen v jednotlivostech, ale v přejímání celé struktury výkladů, v argumentaci i v dalších detailech,“ informoval po jednání senátu předseda komise Marc Niubo. Rozsah plagiátorství označil za šokující. Na svém stanovisku se podle něj shodla komise jednomyslně. 

Komise: Tituly docent a profesor získal Kovář neoprávněně

Podle závěrů etické komise je plagiátorství snadno prokazatelné pouhým porovnáním původních anglických textů s pracemi profesora Kováře. Zástupci akademické obce současně upozornili, že opisování nebylo jednorázové, ale odehrálo se opakovaně – a sporné texty navíc Kovářovi dopomohly k vysokým akademickým titulům.

Etická komise: Bývalý prorektor Kovář se dopustil plagiátorství (zdroj: ČT24)

„Skutečnost, že práce byly podkladem pro jeho habilitační a jmenovací řízení, vede komisi k názoru, že tituly docent a profesor získal Martin Kovář neoprávněně,“ stojí v závěrech šetření. „Obě tato řízení je tak možné napadnout.“ Docenta jmenuje rektor vysoké školy, když kandidát splní požadavky habilitační komise. Profesora jmenuje prezident na návrh vědecké rady univerzity.

Podle Niuba by o dalším postupu měly rozhodnout orgány samosprávy univerzity. „Pakliže součástí habilitačního řízení (na docenta) je také původní vědecká tvorba – a tady se ukazuje, že tu původní vědecké práce nejsou, nebo minimálně část z nich je sporná – tak samozřejmě to znamená nedodržení nějakých podmínek,“ podotkl.

Členka komise Olga Lomová upozornila, že jde o zcela ojedinělý případ; komise nicméně připouští, že i tak vrhá špatné světlo nejen na fakultu, ale i na celou univerzitu a vysokoškolský svět. Univerzitu proto vyzvala k nastavení jasných pravidel, která by takové přestupky znemožňovala.

Rektor Zima rozhodnutí komise respektuje

V souvislosti s případem Kovář v prosinci rezignoval na funkci prorektora a ke konci roku odešel z fakulty. Na jednání fakultního akademického senátu ve čtvrtek nebyl, k věci se nechtěl vyjadřovat. „Pan profesor Kovář nebude do skončení prošetření celé věci všemi orgány UK poskytovat další komentáře,“ uvedl mediální zástupce univerzity Martin Ayrer.

Fakulta se s verdiktem komise ztotožnila. „Vedení Filozofické fakulty UK plně důvěřuje erudici a cti členů komise, argumentaci závěrečné zprávy přijímá a s jejími závěry souhlasí,“ řekl k tomu děkan Michal Pullmann. „Tímto vedení FF UK pokládá případ za uzavřený, jelikož profesor Martin Kovář k 31. prosinci 2018 ukončil dohodou pracovní poměr na Filozofické fakultě UK.“

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima prostřednictvím mluvčího školy Václava Hájka sdělil, že rozhodnutí komise považuje za velmi závažné a bude ho respektovat. „Jakékoliv obvinění z plagiování považuji za velmi vážnou věc a je nutné, aby se každé takové podezření velmi důkladně a nestranně prověřilo,“ uvedl rektor.