Billboardy mizí, ale pomalu. Někteří majitelé spoléhají na to, že je úřady nedohledají

Události: Billboardy od silnic mizí pomalu (zdroj: ČT24)

450 billboardů zmizelo za devět měsíců od dálnic. Někteří majitelé ale s odstraněním nespěchají a dokonce vylepují nové reklamy. Další spoléhají na to, že je úřady nedohledají.

Reklamy od hlavních tahů v Česku sice mizí, ale stále pomalu. Během necelého roku jich ubylo 450. Další zhruba dva a půl tisíce zůstávají. Příkladem je billboard u dálnice D46 na vjezdu do Olomouce – nejen, že není odstraněný nebo zakrytý, ale zaměstnanec reklamní agentury tady nyní vylepoval nové reklamní sdělení. Od září minulého roku už několikáté.

  • Od 1. září zákon zakazuje jakákoli reklamní sdělení podél dálnic a silnic první třídy v ochranném pásmu – okolo dálnic se jedná o 250 metrů, u silnic první třídy mohou stát billboardy nejblíže 50 metrů. 
  • Kromě billboardů musí zmizet i reklamy na mostech. Zůstat mohou například poutače benzinových pump, vyjmuty jsou také reklamní plochy pro provozovny, které se nacházejí v ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od jejich objektu.
  • Zákon se týká všech pozemků – státních i soukromých. Netýká se ale poutačů v souvisle zastavěném území.

Ani poutač nedaleko Kokor na Přerovsku už neměl stát. Je příliš blízko silnice I. třídy. Jenže úředníci neznají vlastníka billboardu. K odstranění reklamy ho zkoušejí vyzvat přes úřední desku. Podobně jako další tři.

Reportáž: Billboardy ve městě rozptylují a představují dopravní riziko (zdroj: ČT24)

„V případě, že vlastník v desetidenní lhůtě, která je stanovena, nezareaguje, obracíme se na vlastníky dotčených pozemků,“ doplnil vedoucí Oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje František Pěruška.

Majitelé reklamních ploch pak často poutače skutečně demontují. Když to neudělají, hrozí jim statisícové pokuty. „K dnešnímu dni bylo odstraněno celkem 75 reklamních zařízení. To znamená fyzicky odstraněno, a rozesláno dalších 140 výzev,“ dodal Pěruška.

Bez billboardů tak teď řidiči projedou státní silnice na severu Olomouckého kraje. Některé jeho další části ale úředníci kvůli jiné práci ještě ani nezkontrolovali.