Archeologové odkryli základy Mendelova skleníku v Brně. Křížil v něm rostliny

Kompletní základy skleníku, ve kterém kdysi augustinián a zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel prováděl své experimenty s křížením rostlin, odhalili v uplynulých třech týdnech v parčíku kláštera na Starém Brně archeologové ze společnosti Archaia. Dle vedoucí výzkumu Lenky Sedláčkové byl interiér skleníku pod povrchem překvapivě nepoškozený.

„Po odstranění sutin, kterými byly základy skleníku zahrnuty, se nám každým dnem objevovaly nové a nové konstrukční detaily, které v konečném výsledku skládají úchvatný pohled na vnitřní podobu skleníku v úrovni podlahy. Zmínit lze především systém topenišť a kanálů rozvádějících teplo, byť právě tato část byla v minulosti nejvíce přestavována a při bourání skleníku nejvíce poškozena,“ uvedla Sedláčková.

Bývalý skleník v druhé polovině devatenáctého století zničila bouře a zachovaly se pouze jeho základy. Byly zahrnuté sutí a překryté vrstvou štěrku, nad skleníkem pak sedávali lidé na zahrádce místní kavárny.

K výstavbě skleníku existuje několik stavebních plánů, archeologové ale zjistili, že reálná podoba základů skleníku se s těmito plány rozchází. „Výzkum samozřejmě odhalil množství úprav samotného interiéru, zvláště jisté přestavby topenišť a topných kanálů, takže nelze vyloučit, že patrné odlišnosti od původních plánů jsou vlastně jen důsledkem těchto aktivit. Interpretaci nám ztěžuje především fakt, že se nemůžeme 'podívat' pod námi odkrytou úroveň, neboť bychom ji museli odstranit, tudíž zničit,“ dodala Sedláčková.

Nový skleník

Základy původního skleníku totiž zůstanou pod plánovanou stavbou skleníku nového. Ten by měl kolem nich stát na pilotech. Návrh nové podoby skleníku pochází z architektonického studia Chybík+Krištof a bude kopírovat půdorys původní stavby. Ve skleníku s ocelovou konstrukcí bude primárně sídlit stálá expozice Mendelova odkazu, ale budou se v něm konat i mezinárodní konference, přednášky, bankety, výstavy nebo koncerty.

Archeologický průzkum, který na místě trval v posledních třech týdnech, bude pokračovat ještě po zahájení výkopových prací pro technické zázemí nového skleníku. Tam bude možné kopat hlouběji.

„Už v sondách okolo skleníku jsme zachytili novověké osídlení, v sondě na místě technologického zázemí ale očekáváme, že se dostaneme až k ranému středověku,“ dodala Sedláčková.

Gregor Johann Mendel působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Je známý po celém světě jako zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Své pokusy s křížením hrachu prováděl v zahradě starobrněnského kláštera.