Světlo světa spatřil Ottův slovník naučný

Praha - Ottův slovník naučný začal vycházet 22. ledna 1888 v podobě sešitů. Celé dílo má 28 svazků, 28.912 stran a poslední díl, kde jsou doplňky. Obsahuje 139.418 hesel, některá se však větví do několika samostatných hesel, a tak se uvádí i počet 185.869. Rozsáhlé dílo doplňuje 4.888 obrázků. Na jeho sestavení spolupracovalo 1.086 odborníků.

S nápadem vydat tak rozsáhlé a komplexní dílo přišel pražský vydavatel Jan Otto. V roce 1884 by zpracován koncept Národní encyklopedie české. První díl slovníku vyšel ale až v roce 1888 proto, že mnozí akademici nevěřili tomu, že je takové dílo možno vytvořit. Někteří také bojkotovali jednoho ze spolupracovníků na projektu.

Na přípravě slovníku se podílel i tehdejší profesor Tomáš Garrigue Masaryk, který se v té době věnoval i vyvracení pravosti Zelenohorského a Královehradeckého rukopisu.

Otto začal nejdříve vydávat slovník po sešitech asi o padesáti stranách, kterého vyšlo až několik stovek. Celá encyklopedie byla ovšem dokončena až v roce 1908. Původní slovník doplnil ještě takzvaný Ottův slovník naučný nové doby. Ten vycházel v letech 1930 až 1943 a poslední díl, který ještě mohl vyjít, začíná heslem Užok. Hesla Ottova slovníku naučného obnášejí poznání devatenáctého století. Ještě jednou byl publikován ve všech svazcích v roce 1996 a v dnešní době je možné pořídit si ho i jako CD-ROM.