Roosevelt vyhlásil program Nový úděl

New York - Franklin Delano Roosevelt se do světové politiky zapsal výrazně po roce 1929. Krach na Wallstreetské burze tehdy zapříčinil velkou hospodářskou krizi. Roosevelt v tomto období prosadil mnoho reforem, které měly za úkol zlepšit těžkou situaci pracujících lidí. V roce 1932 Roosevelt oznámil, že se zúčastní primárních voleb Demokratické strany v Severní Dakotě. Po čtvrtém kole hlasování byl nominován na prezidentského kandidáta. V listopadových volbách voliči odmítli trpnou nečinnost republikánů v čele s prezidentem Herbertem Hooverem a dali hlas Franklinu Delano Rooseveltovi, který přislíbil velké změny. V březnu 1933 se Roosevelt jako 32. prezident USA ujal úřadu.

Během pověstných sta dní v úřadě tj. od března do června přijímala nová vláda jedno opatření za druhým ve snaze postavit zlomenou Ameriku opět na nohy. Peněžnictví a bankovní systém začaly podléhat zákonům, které usnadnily přístup k úvěrům a zavedly pojištění vkladů. Rooseveltův program obnovy byl pokřtěn na „Nový úděl.“

Docházelo k budování obřích vodních děl, budování silnic a komunálních staveb. Velké změny se týkaly také těžby ropy a lesního hospodářství. Většině Američanů dodal „Nový úděl“ odvahu a země se pomalu, ale jistě začala ubírat tím správným směrem.