Crick a Watson objevili strukturu DNA

UK/Cambridge - Vědci Francis Crick a James Watson přišli 25. dubna 1953 na zásadní objev. Jako první na světě identifikovali stavbu deoxyribonukleové kyseliny, která je nositelem dědičných vlastností všech živých organismů. DNA v té době zkoumal ještě britský tandem vědců - Rosalinda Franklinová a Maurice Wilkins. Prvenství v objevu struktury DNA ale drží už zmiňovaní Crick a Watson. Ti zkoumali strukturu kyseliny z jednoho úhlu, zatímco Franklinová a Wilkins zaujali více experimentální přístup.  

Crick se narodil v roce 1918 v britském Northhamptonu. Nejdříve začal studovat fyziku, později se však obrátil k biologii. Od roku 1977 se v americkém ústavu Salt Lake zabýval otázkami lidského vědomí. Jeho kolega, James Dewey Watson, se narodil o deset let později v Chicagu. V roce 1947 ukončil bakalářské studium na univerzitě v Chicagu a získal doktorát na Indiana University. V obou případech bylo jeho studium zaměřeno na zoologii. Oba vědci následně skončili v britské Cambridži, kde započali svůj výzkum.  

První krok ve světovém objevu ale učinila Rosalinda Franklinová. Ta se domnívala, že molekula DNA má strukturu spirály. Druhý krok ke světové senzaci už potom učinili Watson a Crick, když předpověděli, že spirála je dvojitá, s jedním řetězcem nukleotidů směřujícím dolů a s druhým nahoru. Trojice vědců získala za svůj objev v roce 1962 Nobelovu cenu, Franklinová se ocenění nedožila.

Ilustrační foto
Ilustrační foto