Konec 1. světové války podepsán v železničním vagónu na stanici Rethondes

Compiegne - Jako první válečný konflikt v dějinách zasáhla první světová válka téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech, na všech světových mořích a konflikt, ve kterém zahynulo téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů, postihl 38 států. Válka začala 28. července 1914, trvala čtyři a čtvrt roku a jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. První světová válka skončila podpisem příměří právě 11. listopadu 1918.

K jednání o příměří mezi Německem a Dohodou se 11. listopadu 1918 v železničním vagonu v lese na stanici Rethondes u Compiegne sešly delegace vedené německým státním tajemníkem Matthiasem Erzbergerem a francouzským vrchním velitelem maršálem Ferdinandem Fochem. Ráno v 5:05 hodin byl podepsán dokument, který stanovil, že od 11:00 hodin 11. listopadu 1918 zavládne na frontách příměří. Smlouva znamenala pro Německo územní ztráty, odebrání kolonií, dočasné obsazení Porýní, zákaz spojení s Rakouskem, přísná vojenská omezení a vysoké reparace.

Válka zásadně změnila politické uspořádání Evropy

Rozpadly se staré monarchie (Rakousko-Uhersko, osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, do popředí se dostaly Spojené státy a postupně se začaly rozpadat koloniální říše. Výsledky války byly zakotveny v tzv. versailleském mírovém systému, který byl v letech 1919 až 1921 nadiktován poraženým zemím.

Válečné ztráty

Ve válce zahynulo na 18,5 milionu lidí, z toho téměř deset milionů vojáků. Nejvíce mrtvých vojáků bylo z Německa (na dva miliony), 1,8 milionu z Ruska, 1,4 milionu z Francie a 1,1 milionu z Rakouska-Uherska. Na straně vítězné Dohody bylo na 5,7 milionu mrtvých, na straně poražených přes čtyři miliony. Zraněno bylo na 21 milionů lidí. Dosud žije po celém světě 12 veteránů války, poslední český legionář Alois Vocásek zemřel v roce 2003 ve věku 107 let.

Ve válce se objevily též novinky z techniky - tanky, používaly se i samopaly, plamenomety, bombardéry nebo ponorky. Premiéru mělo i použití chemických zbraní Němci u belgického města Ypres.

Kromě zásadních ztrát a životech přinesl válečný požár i hluboký morální otřes a ekonomické zruinování mnoha zemí (celkové válečné ztráty dosáhly 338 miliard dolarů, z čehož na přímé vojenské výdaje připadlo přes 200 miliard). Pod vlivem válečných hrůz vznikla Společnost národů (1919), která měla předcházet válkám pomocí jednání. Avšak tento cíl se jí naplnit nepodařilo, protože již za 20 let se světem přehnala druhá světová válka, jejíž následky byly ještě ničivější.

První světová válka
První světová válka

Konflikt vyvolalo Rakousko-Uhersko a Německo 

Válečný konflikt vyvolaly tzv. centrální mocnosti, Rakousko-Uhersko a Německo, které spolu s Itálií tvořily Trojspolek. Proti nim stály země Dohody - Francie, Rusko a Velká Británie. Itálie však po vypuknutí války vyhlásila neutralitu a nakonec vstoupila v roce 1915 do války na straně Dohody. K centrálním mocnostem se posléze připojilo Bulharsko a osmanská říše, k Dohodě celá řada zemí včetně USA.

Válka vypukla 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem, vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v bosenské metropoli Sarajevu.