Školka v Roztokách u Křivoklátu přijímá žáčky

V mateřské škole v Roztokách u Křivoklátu se uskutečnil jarní zápis do místní mateřské školky. Letos se z okolních obcí přihlásilo šest dětí. Kromě běžných aktivit je čeká ve větší míře výtvarná výchova, hudební výchova a ekologie, na které se školka v rámci vzdělávacího programu zaměřuje.