Americký den na Gymnáziu v Chomutově

Na gymnáziu v Chomutově se 9. října uskutečnil již tradiční den anglicky mluvívích zemí - letos den americký. Na to poukázala již výzdoba na chodbách, masky studentů a v neposlední řadě i aktivní zapojení do odpoledního programu.