Reportéři ČT: Jak Bazala dobře prodal

Praha - Cargu Českých drah klesají zisky, zatímco firmám, se kterými spolupracuje, rostou. Na tento paradox upozornila ČT už před dvěma lety. Nejvíce tehdy ze spolupráce s Českými drahami těžila společnost Speditrans. To je pozoruhodné zvláště proto, že ji před svým nástupem do funkce v ČD vlastnil Josef Bazala, pozdější dlouholetý ředitel státních drah. Ten už dnes ředitelem není, protože byl odvolán po květnových parlamentních volbách. Důvodem bylo mimo jiné i podezření ze střetu zájmů. Vaz mu pak definitivně zlomily výsledky mimořádného auditu hospodaření, který v Cargu nařídil ministr dopravy. Reportéři ČT se vydali po stopách tohoto podivného hospodaření.

Nejzávažnější, co auditoři tehdy zjistili, byl prodej a zpětný pronájem nákladních vozů. V roce 2006 došlo k operaci, kdy Josef Bazala, tehdy jako generální ředitel Českých drah prodává 500 uhelných vozů za cenu 175 milionů společnosti Čechofracht, která vagony opravila a dala do užívání své dceřinné firmě jménem Speditrans. Podle Jiřího Vodičky, předsedy představenstva ČD Cargo touto transakcí přišlo Cargo o 326 milionů korun, které by ušetřilo, kdyby si zmíněné vozy nechalo a realizovalo by opravy samo. Bazala se ale bránil tím, že Cargo na tyto opravy nemělo peníze. “Ten obchod byl standardní. Naším cílem bylo co na nejdelší dobu stabilizovat co největší objem přeprav, tím samozřejmě snížit fixní náklady a maximalizovat hospodářský výsledek neboli zisk pro ČD Cargo, obhajuje se dnes Bazala.

Speditrans který na této transakci vydělal, je bývalou firmou Josefa Bazaly, kterou před svým příchodem do Carga prodal právě Čechofrachtu Ministr dopravy Vít Bárta ho kvůli tomu obvinil ze střetu zájmů: “Tato smlouva o prodeji Speditransu podezření posiluje. Bazala jí podepsal 13.března 2003, tedy dva týdny předtím než se stal náměstkem na drahách. Zvláštní je, že podle smlouvy měl dostat zaplaceno až o devět měsíců později.“ Zvláštní také je, že Bazala před svým nástupem do funkce tuto skutečnost nikomu neohlásil.

Video Podezření o střetu zájmů u Josefa Bazaly trvá
video

Podezření o střetu zájmů u Josefa Bazaly trvá

Václav Láska, právník a bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality:

“Jedna skutečnost, která z toho jasně vyplývá je, že ta kupní cena se neurčuje ke dni prodeje ale k době pozdější, v daném případě k době, která představuje devět měsíců, což by ještě samo o sobě nemuselo být nic zvlášního, ale taková extrémní zvláštnost nastává v situaci, kdy si uvědomíte, že za těch devět měsíců se zisk společnosti Speditrans zdesetinásobil a to díky spolupráci s ČD, kam tehdejší majitel pan Bazala nastoupil do velmi vysokého postu,“ 

Naopak Josef Bazala se brání slovy: “Já jsem nastoupil do funkce prvního náměstka a neměl jsem ve svém referátu nákladní přepravu. S firmou Speditrans jsem v roce 2003 ani v roce 2004 a dokonce ani v roce 2005 nikdy nejednal, žádné smlouvy jsem s ní neuzavíral, takže všechno dokládá a mnohokrát to bylo zkoumáno, že jsem v žádném střetu zájmu nebyl a naopak si myslím, že firmu jsem prodal transparentním způsobem.“ Podle jeho verze dostal poslední splátku začátkem roku 2004 klasickým převodem v bance.

Policisté by měli zkoumat skutečnou roli Bazaly v celé transakci

Podle David Ondráčka, ředitele organizace Transparency International se odklad zaplacení kupní ceny se v byznysu někdy děje, ale v situaci, kdy člověk přechází do státních služeb na vysokou pozici, tak by dotyčný měl počkat, až bude cena vyplacena. “Takže to co by zde policisté měli zkoumat a čemu by měli věnovat maximální pozornost je skutečně role pana inženýra  Bazaly, coby státního zaměstnance, jestli skutečně on nějakým způsobem osobně inicioval, podněcoval nebo naváděl k uzavírání smluv se svojí bývalou společností Speditrans a jestli tak osobně, aktivně a úmyslně přispěl k tomu, že hodnota jeho bývalé společnosti se zněkolikanásobila a tudíž i kupní cena, kterou obdržel nebo kterou měl obdržet na konci roku byla několikanásobně vyšší, než v březnu roku 2003, kdy společnost fakticky prodával,“ dodává Láska.

Čechofracht, jemuž Josef Bazala svůj Speditrans prodal, ještě donedávna ovládal Bazalův dobrý známý, miliardář René Holeček, dnes předseda dozorčí rady Čechofrachtu. To hlavní, na co auditoři upozornili, byl podezřelý pronájem vagónů. Zvýhodňoval totiž Speditrans, bývalou firmu ředitele Carga Bazaly. Speditrans si u Carga objednává přepravy, ovšem marže neboli zisk z těchto přeprav jsou pro Cargo několikanásobně nižší, než u jiných velkých zákazníků. Za kolik Speditrans coby největší zákazník jezdí, vedení Carga tají. Zatímco pro polostátní ČEZ jezdí Cargo s 25% marží pro Speditrans s marží 3%. Pod podmínkou utajení zdroje Reportérům ČT tato zjištění potvrdili i někteří lidé přímo z Carga.