Volby 2016: S voličským průkazem lze hlasovat jen v obvodě voleb

Voličský průkaz umožňuje v nadcházejících krajských a senátních volbách hlasování mimo území trvalého bydliště - ovšem stále jen v rámci kraje, respektive senátního obvodu, kam volič spadá. Hlasovat se navíc dá jen tam, kde volby fyzicky probíhají - podle ředitele odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václava Henycha není hlasování kdekoliv na území ČR technicky proveditelné. Zájem o vydání voličských průkazů je letos menší než v obdobných volbách v minulosti. ČT to řekly oslovené radnice největších měst Čech i Moravy.

Video Studio ČT24
video

Zájem o voličské průkazy je zatím nízký

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat i mimo trvalé bydliště. „Pokud jde o volby do zastupitelstev krajů, umožňuje voliči, aby v kterémkoliv místě v daném kraji, kde má trvalý pobyt, mohl v kterékoliv volební místnosti hlasovat,“ upřesnil Henych. Možnost nechat si vystavit průkaz mají lidé až do 5. října.

Ani s voličským průkazem tedy není možné hlasovat o složení krajského zastupitelstva mimo území kraje, kde má volič trvalý pobyt. Podle Henycha to „není technicky možné“. „Hlasovací lístky jsou dány pouze pro ten kraj a sčítají se v okrskové volební komisi v tom daném konkrétním kraji,“ vysvětlil ředitel odboru všeobecné správy MV ČR.

V případě senátních voleb je situace podobná. Pokud má volič trvalý pobyt na území ČR, může hlasovat kdekoliv, ovšem opět pouze v tom obvodu, kde se konají volby do Senátu a kde má trvalý pobyt.

„Jiná je situace, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů na některém zastupitelském úřadě České republiky. Takovýto volič s voličským průkazem může hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu, kde se volby do Senátu konají,“ dodal Henych.

Voličské průkazy 646.83 KB