Seniorům podle nového výzkumu českých vědců prospívá biodynamické světlo

Vědecký experiment odborníků v berounském domově seniorů prokázal, že zdraví penzistů prospívá biodynamické světlo, které dokáže simulovat sluneční svit a večer zajišťuje jiné, vhodnější světelné spektrum. Na experimentálním výzkumu spolupracovali vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), dodavatel světelných systémů Spectrasol a specialisté z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB).

Ilustrační foto
Zdroj: Pixabay / AB Sydney Electrical

Pro lidské zdraví jsou důležité každodenní změny v intenzitě a spektrálním složení slunečního světla, protože ovlivňují téměř všechny životní funkce včetně imunitního systému, metabolismu, regenerace a další.

Starší, méně pohybliví lidé  v zimních měsících často téměř nevycházejí na denní světlo. „V noci špatně spí, v důsledku toho častěji svítí a bývá zvykem, že i personál pečovatelských institucí si při nočních kontrolách seniorů rozsvěcuje plné stropní osvětlení,“ uvedl ředitel Domova seniorů TGM v Berouně Ondřej Šimon. Toto chování výrazně snižuje kontrast mezi dnem a nocí a negativně ovlivňuje zdravotní stav seniorů.

Jako slunce

Tým odborníků v berounském domově pro seniory v rámci experimentu a navazujícího výzkumu vyměnil osvětlení v šesti pokojích včetně předsíní a koupelen, v hlavní jídelně, ve dvou sesternách, ve tvůrčí dílně a na hlavní chodbě.

„Ve spolupráci s odborníky z ČVUT se podařilo zkonstruovat osvětlení pro denní svícení, které se spektrálně blíží přirozenému světlu od slunce, dále večerní svítidla, která mají nízký obsah modré složky spektra jako ve slunci při západu, a třetí noční světelný systém, kde je v tuto dobu biologicky toxická modrá složka úplně eliminována, jako například ve světle z ohně,“ uvedl Hynek Medřický ze Spectrasolu.

„Zatímco plnospektrální vitalizující denní světlo podporuje kognitivní výkon a dobrou náladu, večerní světlo, díky inovativně vyřešené distribuci, bohatě postačuje pro zrakovou orientaci klientů i personálu,“ dodává.

Výzkumu se účastnilo 13 pracovníků domova a 19 jeho klientů, z toho u osmi obyvatel byla výměna světel jen simulovaná, aby experti mohli objektivně posoudit účinky skutečně vyměněných světel. Výsledky ukázaly, že u klientů z testované skupiny se statisticky významně zvýšila amplituda rytmu v melatoninu. To podle Zdeňky Bendové z NUDZ mimo jiné snížilo míru denního pospávání klientů a naopak se zlepšily jejich poznávací funkce a též rytmus pohybové aktivity a spánku.

„Senioři v testované skupině navíc po výměně osvětlení sami popisovali zlepšení spánku, nálady a bezpečnosti pohybu v noci, což také potvrzuje pozitivní přínos biodynamického osvětlení pro kvalitu jejich života,“ dodal Šimon.