Pubertální tele. I skot prožívá na prahu dospělosti náladovost

Puberta netrápí změnami nálady jen lidské teenagery, se stejným problémem se podle nového výzkumu potýkají také telata. Doba silných emocí u nich vede k podobnému efektu jako u lidských dospívajících.

Kráva
Zdroj: ČTK Autor: Luboš Pavlíček

Tento objev je výsledkem dlouhodobého výzkumu telat holštýnského skotu – nejrozšířenějších krav na světě. „Naše studie dokázala rozpoznat období nerovnováhy v osobnostních vlastnostech v období puberty,“ komentovala práci její autorka Nina Von Keyserlingková z University of British Columbia v Kanadě.

Tyto změny jsou přitom, podobně jako u lidských teenagerů, nepředvídatelné: některá telata se stávala nesmělejšími, jiná naopak odvážnějšími. Některá projevovala větší zájem o neznámé osoby a předměty, jiná naopak zájem úplně ztrácela.

Pubertu krav věda zatím moc nestudovala 

Výzkum poodhaluje řadu detailů o vývoji skotu, který doposud věda v podstatě ignorovala – o telecí pubertě existovala jen anekdotická svědectví, nikoliv precizní studie. Předchozí práce, které se pokoušely vývoj krav během života studovat, dospěly k názoru, že telata jsou během mládí stabilní – a totéž platí také o dospělých kravách. Puberta ale zůstávala zahalená neznalostí.

O výsledcích informovali v anglickém vědeckém časopise Royal Society Open Science. Popsali v něm, že období puberty je u krav na rozdíl od mládí a dospělosti velmi dynamické. Základním zjištěním studie je, že v době dospívání je chování telat jen velmi špatně předvídatelné. U dospělých krav dokázali vědci velmi přesně predikovat, jak budou na neznámé podněty reagovat, totéž platilo také u mláďat. Ale pubertální krávy se chovaly nahodile, náladově, chaoticky.

Výzkum prý pomůže telatům i teenagerům

Vědci doufají, že jejich výzkum přispěje k lepšímu pochopení „mentality“ krav, což by zase mohlo pomoci při chovu a zlepšení podmínek pro tato zvířata. Pokud se podaří zabránit tomu, aby byl skot vystresovaný, pomůže to totiž nejen etice chovu, ale také hospodářským výsledkům. Řada starších studií totiž prokázala, že vystresované krávy mají horší imunitní systém, dávají méně mléka a také pomaleji rostou a přibývají na hmotnosti.

Zajímavé je také srovnání s dospíváním lidí. Může vědcům pomoci pochopit lépe funkce některých hormonů, a tedy pomoci těm dospívajícím, kteří své problémy nezvládají.