Metrový mlž ze Středomoří vymírá. Jeho populaci likviduje patogen

Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN) přidal kyjovku šupinatou na seznam krajně ohrožených druhů. Tento mlž, který může dorůst až do jednoho metru, se vyskytuje ve Středozemním moři. Počet jedinců se ale v posledních třech letech prudce snížil kvůli novému patogenu.

Kyjovky přispívají k čistotě vody, z které odfiltrovávají organické částice. Po staletí byly součástí jídelníčku lidí a poskytovaly také mimořádně vzácná jemná vlákna tvořená bílkovinami. Kyjovky se jimi připoutávají ke dnu a kamenům.

Už v minulosti je ohrožoval nelegální rybolov, ztráta přirozeného prostředí, invazivní živočišné druhy a změny klimatu. „Nic z toho ale nevedlo k tak prudkému poklesu jejich stavu jako současná choroba,“ uvádí se ve zprávě IUCN. 

Patogen se poprvé objevil v roce 2016 u španělského pobřeží a odtud se rozšířil do dalších oblastí Středomoří. Teď jej vědci našli u Řecka a kyjovkám podle nich hrozí zánik.

IUCN požaduje, aby byl co nejrychleji vytvořen monitorovací program a zahájen výzkum, který vysvětlí chorobu a najde způsob, jak šíření nákazy zastavit.

Dobré zprávy 

IUCN svůj seznam ohrožených druhů pravidelně aktualizuje. Nyní svaz konstatoval, že se díky ochraně podařilo zlepšit stavy dvou druhů ryb a osmi druhů ptáků.

Jedním z nich je chřástal guamský. Tento nelétavý druh žil kdysi hojně na ostrově Guam a tiše se pohyboval v tamní vegetaci. Američané však na ostrov po druhé světové válce zřejmě nechtěně přemístili stromového hada bojgu hnědou, která vyhubila nejen chřástaly, ale i dalších deset ptačích druhů.

Narušení ekologické rovnováhy vedlo k přemnožení pavouků, takže příroda na Guamu je plná pavučin. Pro lidi není jed tohoto hada smrtelný, ale protože bojga šplhá do výšek, často vyzkratuje elektrické vedení. Přemnožené hady se lidé snaží vyhubit shazováním těl mrtvých myší napuštěných látkou, která je pro bojgy toxická. Počet hadů se snižuje i samovolně, protože bojgy začaly trpět stresem z přemnožení a snižují se jejich rozmnožovací schopnosti.

Na červené listině IUCN je nyní více než 112 tisíc ohrožených živočišných druhů a 30 178 z nich hrozí zánik.