Přístroje se systémem GPS mohou mít o víkendu problémy. Řešením je rychlá aktualizace

O sobotní půlnoci světového času nastane takzvaný rollover, neboli přetečení čítače týdnů systému GPS. Odborníci tuto situaci přirovnávají k problému Y2K z roku 2000. Americký úřad pro vnitřní bezpečnost, centrum pro kybernetickou bezpečnost, ale dokonce i Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) už vydaly varování.

Odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT vysvětlují, že informace o čase je pro samotnou funkci systému GPS životně důležitá. Určení polohy probíhá právě přes velmi přesné měření času. V signálu, který družice systému GPS vysílají na Zemi a přijímače pouze pasivně přijímají, je obsažený i 10bitový čítač počtu týdnů.

Z něj přijímač vypočítává nejhrubší údaj o čase navázaný i na mezinárodní čas, aktuální týden od pomyslného počátku času systému GPS v roce 1980. Vždy po 1024 týdnech ale „přeteče“ a z čísla 1023 se změní opět na nulu. Tato situace nastává vždy po necelých dvaceti letech.

Tento stav si mohou přijímače, u nichž toto nebylo zcela ošetřeno, vyložit jako návrat času o dvacet, či i čtyřicet let zpět. Ke stejné situaci došlo už před dvaceti lety v roce 1999, ale vzhledem k tehdejšímu menšímu rozšíření přijímačů nezpůsobila chyba větší potíže.

Moderní civilizace stojí na GPS

„Naši specialisté z vlastních měření provedených na několika komerčních přijímačích poukazují na dobrou připravenost výrobců. Apelují na uživatele, aby provedli aktualizace firmwaru svých zařízení, pokud jsou dostupné a proveditelné. Doplňují, že případná chyba se nedotkne systému družic, ale pouze uživatelských přijímačů. Zachována by měla být jejich schopnost určovat polohu uživatele, v krajním případě by přijímače mohly ukazovat datum před dvaceti, či čtyřiceti lety,“ uvádí Fakulta elektrotechnická ČVUT. 

Chybě více odolné by podle ní měly být přijímače kombinující příjem většího počtu systémů, například ruského GLONASS či evropského Galileo. Podobná situace však může časem nastat i u nich.

V současné době neslouží systém GPS jen k určování polohy. Přesný čas GPS je třeba k synchronizaci platebních operací, vysílačů televizního vysílání, signálu mobilních operátorů, ale i vědeckých experimentů.