Zažímalová kritizuje rozpočet Akademie věd v příštích letech. Ke stagnaci podle ní není důvod

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová ocenila, že se vláda rozhodla pro rok 2019 navýšit rozpočtové výdaje na vědu a výzkum o 1,2 miliardy na zhruba 36 miliard korun. Akademie věd tak poprvé dostane z rozpočtu přes šest miliard korun. Zažímalová však současně kritizovala, že se v dalších letech nepočítá s růstem institucionálních výdajů pro Akademii, což je podle ní v době současného ekonomického růstu neodůvodnitelné. 

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová
Zdroj: ČTK

Z ministerstva školství byly do rozpočtu Akademie věd převedeny peníze na financování výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech a rovněž na financování výdajů z končících projektů Národního programu udržitelnosti I. Tyto finance jsou vyčleněny na aktivity 13 pracovišť. 

Pro příští rok by AV ČR měla obdržet 6,02 miliardy, což je navýšení o 338 milionů.  Vzrostou také institucionální zdroje, a to o téměř čtyři procenta (z 5,47 na 5,68 miliardy korun). Jenže na rok 2020 je navrhován nárůst pouze o 0,39 procenta a na rok 2021 žádný.

„Vzhledem k současnému stavu státní pokladny a vývoji ekonomiky považuji stagnaci rozpočtu Akademie věd ve střednědobém výhledu za zcela nezdůvodněnou i neodůvodnitelnou. Je to totiž zcela v rozporu se skutečností, že Akademie věd je nejvýkonnější českou vědeckou institucí a naše pracoviště hrají na mezinárodní vědecké scéně v mnoha oborech prim,“ řekla Zažímalová.

Připomněla mimo jiné to, že se AV ČR umístila nejlépe z Akademií věd visegrádské čtyřky i Rakouska v žebříčku Nature Index, který sleduje počty vědeckých výstupů v kvalitních přírodovědných časopisech.

  V ideálním případě by podle ní měly institucionální zdroje pracovišť AV ČR a veřejných vysokých škol každoročně růst minimálně o pět procent. Podíl zdrojů z vlastní rozpočtové kapitoly AV ČR na celkových zdrojích totiž podle Zažímalové poklesl ze 60 procent v roce 2009 na loňských 37 procent. Optimální by podle ní byla situace, kdy by podíl činil 70 procent.

Vláda chce výdaje navýšit 

Podle místopředsedy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Karla Havlíčka ale bude rada chtít pro rok 2021 výdaje oproti současnému plánu navýšit. Podle Havlíčka problém začal mezi lety 2009 a 2010, kdy poklesly institucionální zdroje AV ČR z pěti na 4,5 miliardy korun, přestože vládní výdaje na vědu a výzkum mírně rostly. „Akademie věd byla jedinou institucí, u které se výdaje takhle snížily. Troufám si říci, že to byla snaha o cílenou eliminaci akademie,“ poznamenal.

„Teprve dnes se dostáváme na hladinu, jež byla někdy v roce 2009. Ještě v roce 2015 to bylo stále 4,5 miliardy, v roce 2020 to bude 5,7 miliardy,“ doplnil.

Zároveň uvedl, že mezi lety 2020 a 2021 zatím skutečně není uveden žádný nárůst, a to ani u celkových výdajů na vědu a výzkum, jež by měly činit 37,5 miliardy. Přislíbil však, že výdaje pro rok 2021 bude RVVI chtít zvýšit, a tím pádem také AV ČR dostane přislíbené zdroje.