Korálové útesy u Floridy rostou, potěšilo biology. Ale současně jsou velmi zranitelné kvůli změnám klimatu

Koráli u Floridy rostou stabilní rychlostí, a to přestože je ohrožuje změna klimatu, popisuje nová studie. Vědci ale současně varují, že systém korálových útesů vykazuje i znaky nestability. Kvůli okyselování oceánu se totiž mění jejich hustota k horšímu.

Vědci už řadu let řeší, jaký dopad má klimatická změna na rychlost, jakou rostou koráli, a jak se pak vytvářejí korálové útesy. Jedním z nejdůležitějších útesů na planetě je ten na Florida Keys u amerického pobřeží. Nyní zveřejnili mořští biologové z University of North Carolina zprávu, která velmi detailně popisuje, jak se těmto útesům během probíhající změny klimatu daří. Studie popisuje pozitiva i negativa současného vývoje.

Pro příznivce korálových útesů a tedy stabilního oceánského ekosystému je dobrou zprávou, že rychlost růstu korálů na Florida Keys je poměrně stabilní a v průběhu času se moc nemění. Naopak negativní informací je, že hustota korálů se mění k horšímu – hlavní příčinou je podle vědců okyselování oceánů, které přímo souvisí se změnami klimatu.

Video Horizont ČT24
video

Horizont ČT24: Naděje pro vymírající koráli

Výsledky této práce vyšly v odborném časopise Global Change Biology v polovině letošního září. „Ochranáři i vědci na celém světě se snaží o to, aby zpomalili ubývání korálů v oceánech. Tento výzkum zvyšuje naše porozumění tomu, jak se koráli vypořádávali v dějinách se změnami klimatu. A to nám pomůže přesněji předvídat, jak jsou koráli schopní vypořádávat se s tím, jak se kolem nich mění životní prostředí,“ píší autoři v tiskové zprávě.

Naděje i skepse v jedné studii

Aby byli biologové schopni popsat přesně tyto změny, odebrali vzorky schránek korálů ze 67 kolonií na 200kilometrové části Florida Keys. Pak měřili tři klíčové parametry – růst, kalcifikaci a hustotu – a to, jak se vyvíjely během celého století. Zatímco růst a kalcifikace (tedy to, jak jejich vnější schránky tuhnou) byly v průběhu celého století poměrně stabilní, hustota korálů se zmenšovala.

Je zajímavé, že tyto výsledky se liší od jiných korálových systémů jak v Karibiku, tak v Indickém a Tichém oceánu – ty už několik desetiletí zažívají intenzivní úbytek rychlosti růstu. A současně vědce zarazilo, v jakém rozporu jsou s reálným stavem korálových útesů na Florida Keys, kde za uplynulých třicet let došlo k několika případům vybělení korálů a tedy jejich rozsáhlému úbytku.

Nová práce zdůrazňuje, že mezi úbytkem korálů a jejich schopností růst je zásadní rozdíl. Koráli na Floridě si stále, přes změny klimatu, které jim nepřejí, zachovávají stejnou schopnost růst a vytvářet pevné schránky, jež je chrání před nepřízní okolí. Podle vědců v tom korálům výrazně pomáhá především chladnější voda v okolí Floridy, která je přece jen chrání před nejhoršími dopady klimatických změn. Menší hustota korálů ale naznačuje, že systém není příliš stabilní a může být tedy zranitelný okyselováním světových oceánů ještě víc, než to vypadá.

Proč se oceány stávají kyselejšími?

Okyselování oceánů je proces, který zvyšuje kyselost vody v mořích a oceánech. Hlavní příčinou této změny je rozpouštění přebytku oxidu uhličitého z atmosféry ve vodě. V současné době má oceánská voda slabě zásaditou povahu, ale okyselení oceánu ji mění spíše k neutrálním hodnotám. Řečí čísel: pH mořské vody se mění z 8 na 7.

Na počátku 21. století jsou oceány nejkyselejší v historii; experti se tedy obávají, že tak zásadní a navíc rychlá změna může způsobit značné (a negativní) změny v mořských ekosystémech.