Na Madagaskaru zabavili pašerákům téměř 11 000 želv paprsčitých. Druhu hrozí vyhynutí

V noci na 11. dubna zadržely úřady na Madagskaru zásilku 10 976 želv paprsčitých. Byly nalezeny v jediném domě ve městě Toliara v jihozápadní části ostrova. S největší pravděpodobností měly být pašeráky vyvezeny ze země.

Želva paprsčitá
Zdroj: Bernadrd DUpont, Wikimedia Commons

Jedná se o vůbec největší objem želv, který byl při takové operaci na Madgaskaru zachycen, oznámila organizace Turtle Survival Alliance. Policie zadržela tři osoby a želvy byly přemístěny do záchranné stanice, kde se nyní čeká, co se s nimi stane dál.

Je jich totiž příliš velké množství na to, aby se daly vypustit do přírody najednou. Ochránci přírody je potřebují rozvézt na vzdálenější místa, aby měly želvy vůbec šanci přežít.

Podívejte se na video ze zásahu (od 12. minuty):

Starat se o takové množství zvířat, která navíc byla ve špatném zdravotním stavu, je nesmírně náročné. Část želv už zemřela; v současné době jich žije 9760. Úřady shání veterináře i dobrovolníky, kteří by pomohli zvířatům přežít. Množství želv, které byly takto nalezeny, je enormní – vzhledem k tomu, jak velká je jejich populace na ostrově, to naznačuje, že to se želvami paprsčitými nemusí dopadnout dobře.

Jde totiž o endemity, tedy zvířata, která nikde jinde na světě nežijí. Populace želv paprsčitých stále klesá, nebezpečí pro ně představuje například lov ve volné přírodě. Místní lidé totiž  jejich maso velmi rádi konzumují – odhaduje se, že na Madagaskaru se ročně snědlo až 45 000 těchto želv, jejich maso je používáno především o Vánocích a Velikonocích. V posledních letech ale také přibývá lovu pašeráky z Asie.

Další a vlastně ještě větší nebezpečí představuje pro želvy ztráta přirozeného prostředí. Během let 2000 až 2010 zmizela větší polovina lesů, a to především kvůli zemědělství. Na Madagaskaru rychle přibývá obyvatel a bez polí je není možné nasytit. Navíc se v oblastech , kde želvy paprsčité žijí, šíří invazní rostliny.

The Population and Habitat Viability Assessment v roce 2005 uvedl, že bez rychlých ochranných kroků vyhyne zmíněný druh do 45 let. Mezinárodní svaz ochrany přírody zařadil želvu paprsčitou mezi kriticky ohrožené druhy, od roku 1975 je zařazena do druhé přílohy Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a chráněn madagaskarskými právy. Vyskytuje se ve čtyřech národních parcích.