Proč vorvani páchají sebevraždy? Vědci našli souvislost s polární září

Zásadní roli v hromadném umírání vorvaňů mohou hrát silné sluneční bouře, které jsou zodpovědné za polární záře.

Narušení geomagnetického pole Země, které způsobují solární bouře, mohou zmást orientační smysl kytovců, tvrdí vědci v nové studii. Pro lidi se tyto bouře projevují především jako krásné polární záře, pro kytovce ale zřejmě mohou způsobit ztrátu orientace, které vede k tomu, že se vrhnou na pevninu – kde pak zahynou.

Skupina mořských biologů studovala, proč na začátku roku 2016 zahynula velká skupina 29 vorvaňů v Severním moři. Jde o smrt značně záhadnou – pitvy totiž prokázaly, že většina zvířat z uhynulé skupiny byla zcela zdravá, dobře živená a žádné netrpělo nějakou nemocí.

Na toto úmrtí zaměřilo svou pozornost více vědeckých skupin, teorií se vyrojilo mnoho – od otravy potravou nebo lidmi vyrobenou chemikálií až po klimatickou změnu, která mohla změnit trasy ryb, jimiž se vorvani živí. Nová práce se zaměřila na vysvětlení fyzikální, vyšla v odborném časopise International Journal of Astrobiology.

Vorvani normálně žijí v hlubokých středně teplých vodách po celém světě. Mnoho skupin se vyskytuje v okolí Azorských ostrovů ve východním Atlantiku. Když dosáhnou věku mezi 10–15 lety, mladí samci zamíří severně do oblasti kolem pólu, kam je lákají obří hejna hlavonožců, jimiž se živí. Jejich cesta je vede podél pobřeží Velké Británie a Irska, normálně se vracejí stejnou cestou. Jenže roku 2016 během jediného měsíce byli nalezení vorvani mrtví na pobřeží Německa, Nizozemí, Anglie a Francie.

Vědci vědí, že se vorvani orientují pomocí geomagnetického pole Země. Toto pole není všude na planetě stejné; jeho síla se na různých místech planety liší a podle těchto anomálií se zřejmě vorvani orientují.

Hlavním autorem práce je německý vědec Klaus Vanselow z univerzity v Kielu. Podle jeho výpočtů narušily silné sluneční bouře v prosinci 2015 magnetické pole natolik, že se tyto virtuální mapy staly pro vorvaně matoucí – řídili se něčím, co ve skutečnosti vypadalo úplně jinak. Vlastně to vypadalo, jako by se nějaký lidský turista orientoval podle špatně zakreslené mapy, která ho místo k hospůdce zavedla do propasti.

Sluneční bouře obsahují velké množství nabitých částic a radiace – když zasáhnou horní vrstvy pozemské atmosféry, jejich reakce s ní vyvolá spektakulární podívanou, polární záři nad Arktidou. Nejsilnější bouře ale mohou poškodit i satelity na oběžné dráze a některé další komunikační systémy.

Bouře a kytovci

Už řadu let mají vědci důkazy, že tyto bouře mají vliv na orientační smysl ptáků a včel, nyní chtěli prozkoumat dopad na vorvaně. Souvislost mezi lednovým úhynem vorvaňů a prosincovými bouřemi je více než nápadná. Vědci proto studovali výskyt polárních září v oblasti Shetlandských ostrovů – popsali, že tam bylo magnetické pole narušené v oblasti nejméně 460 kilometrů, tedy mezi Shetlandy a Norskem.

Právě tato anomálie mohla způsobit, že se vorvani vydali špatným směrem. Normálně vidí oblast jako „hornatou“ a vyvýšenou, ale solární bouře ji „zneviditelnila“. „Kde jsou vidět polární záře, tam dochází k největšímu množství narušení geomagnetického pole,“ vysvětlil Dr. Vanselow.

Jde zatím pouze o hypotézu, ale je natolik zajímavá a pravděpodobná, že se jí zabývá i americká kosmická agentura NASA.