Mobily a tablety kradou spánek už kojencům, dokládá práce

O vlivu audiovizuálních zařízení na malé děti toho zatím víme jen velice málo. Jaký dopad má užívání mobilů a tabletů na děti je těžké zjistit především proto, že existují zatím jen krátkou dobu.

Kojenec s počítačem
Zdroj: publicdomainpictures.net

První studie, které se tomuto tématu věnují, se začínají objevovat teprve v poslední době. Americká instituce Academy of Pediatrics přišla s vlastním doporučením rodičům už přibližně před rokem, ale i autoři této zprávy přiznali, že je podložená spíše názorem než seriózním vědeckým výzkumem. Nyní se však objevily téměř současně dvě práce, jež dohromady vytvářejí obraz vlivu zábavní elektroniky na děti.

Video Události
video

Přibývá dětí závislých na počítačích a mobilech

První z prací vytvořila Kanaďanka Julia Mayová z University of Toronto. Sledovala děti ve věku do dvou let, které trávily čas s elektronickým zařízením, jako je tablet anebo chytrý mobilní telefon. Výsledky, jež představila odborné veřejnosti 6. května na konferenci dětských psychologů v San Franciscu, přesvědčivě prokazují, že děti, které s přístroji tráví více času, se pomaleji a hůře učí mluvit.

Tento výzkum je založen na sledování asi 900 dětí po dobu 18 měsíců. Jejich rodiče pravidelně vyplňovali dotazníky, v nichž odpovídali na otázky, jaké přístroje a jak dlouho děti používají. Museli také odpovídat na dotazník, který se využívá při identifikaci zvýšených rizik řečových problémů. Tento test nediagnostikuje, jaký je problém, jen naznačuje, že ve vývoji řeči se u dítěte nějaký problém vyskytl.

Než vědci začali na této studii pracovat, vůbec netušili, kolik dětí z vybrané skupiny elektronická zařízení vůbec využívá – v dostupné pediatrické literatuře nenarazili na žádné použitelné informace. Ukázalo se, že už v takto raném věku mobil nebo tablet využívá asi pětina dvouletých dětí. Průměrná doba sledování tohoto přístroje se u nich pohybuje kolem půl hodiny denně.

Vědci našli přímou úměru: čím delší dobu děti s přístrojem strávily, tím větší bylo zpoždění jejich verbálních komunikačních dovedností. Za každou půlhodinu užívání denně bylo toto zpoždění větší o padesát procent. V rámci tohoto výzkumu se neřešilo, co děti s přístrojem dělají, ani jestli jsou s ním samy, anebo s dohledem rodičů.

Čím více elektroniky, tím horší spánek

V polovině dubna vyšla v odborném časopise Scientific Reports jiná práce na podobné téma: tentokrát se věnovala vztahu mezi používáním mobilů a tabletů a spánku u malých dětí. Zkoumaná skupina byly děti ve věku 6 měsíců až tří let.

Video Fokus Václava Moravce
video

Média jsou s námi více než spánek

Také zde našli vědci jasnou souvislost. Za každou hodinu strávenou u mobilu/ tabletu spalo dítě v noci průměrně o 26,4 minut kratší dobu. Zdá se, že řada dětí si to kompenzovala tím, že pospávaly v průběhu dne, ale ani tak se nedostaly na délku spánku u dětí, které s takovými přístroji nepracovaly vůbec.

U starších dětí se stejná čísla podařilo prokázat již dříve – tato studie je první, která se věnovala zkoumání malých dětí. Vědci jsou si vědomi i toho, že tyto přístroje mají celou řadu velmi pozitivních efektů, které mohou s usnutím pomáhat. Současně upozorňují, že mobilní elektronika bude součástí našich životů i nadále a zřejmě ještě ve větší míře než doposud. Jejímu dopadu na člověka a zejména na děti by se věda měla věnovat co nejintenzivněji – v tomto oboru pro jeho novost neexistují žádné zkušenosti.