TÉMA

Recetox

Kvalita ovzduší se v Brně podle výzkumu zlepšuje, ideální ale není. Nejvíce ho znečišťuje doprava a lokální topení

Přestože se kvalita ovzduší v Brně a Jihomoravském kraji dlouhodobě zlepšuje, k limitům stanoveným Světovou zdravotnickou organizací mají město i kraj ještě daleko. Potvrdili to vědci z Masarykovy univerzity, kteří se věnují měření škodlivin v ovzduší. Podle výsledků výzkumů jsou nejčastějšími zdroji znečištění doprava, lokální topeniště a stavební činnost. Se sběrem dat pomáhaly i děti z několika brněnských základních škol.
23. 4. 2024|

Zemědělská půda v Česku je plná pesticidů. Hlavní příčina je zřejmě v minulosti

Šíření poměrně velkého množství pesticidů v zemědělsky využívané krajině na jižní Moravě a ve středních Čechách prokázal výzkum odborníků z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Z velké části podle nich přitom látky neaplikovali samotní farmáři. Na pole se dostaly z okolní krajiny, míní výzkumníci Radek Michalko a Ondřej Košulič. Na dvouletém projektu spolupracovali s Výzkumným ústavem organických syntéz a výzkumným centrem RECETOX Masarykovy univerzity.
9. 4. 2024|

V Brně vznikne „živá laboratoř“. Vědci budou studovat faktory ovlivňující lidské zdraví

V centru výzkumu toxických látek Recetox na Masarykově univerzitě v Brně vznikne výjimečná „living lab“ – živá laboratoř, kde budou vědci studovat faktory ovlivňující lidské zdraví. Umožní to téměř miliardová dotace z grantového programu Horizont 2020.
15. 1. 2020|