Tempo vymírání druhů zrychluje, podnikat jako dosud již nelze, zaznělo v Ženevě

Ochranou ohrožených rostlin a volně žijících živočichů se zabývají zástupci 180 zemí v Ženevě. Chtějí zajistit, aby globální obchod neohrozil přežití těchto druhů. Konference reaguje mimo jiné na zprávu OSN o biologické rozmanitosti, která varovala, že víc než milionu druhů rostlin a zvířat hrozí vyhynutí.

Video Zprávy ve 12
video

Ženevská diskuse o klesající biodiverzitě

Jedním z možných výsledků konference, o němž se diskutuje, je úplný zákaz obchodu se slonovinou. Podle šéfa japonské federace zpracovávající slonovinu by to mělo velký dopad na jih Afriky.

„Jednou z obav je to, že pokud k zákazu dojde, bude to znamenat selhání ochrany přírody. Druhým bodem je, že mnoho lidí, kteří pracují v oboru slonoviny, nebude moci pokračovat v práci, což je vážný problém,“ sdělil Go Tsurumi.

Trh se slonovinou se zejména v jižních částech kontinentu rozrůstá. Některé státy ve prospěch obchodu argumentovaly tím, že jejich populace divokých slonů je příliš velká. Jiné země požadovaly úplnou ochranu chobotnatců před mezinárodním obchodem.

Přes milion ohrožených druhů

Slon není jediným zvířetem, o němž se v Ženevě hovoří. Cílem konference je zajistit, aby světový obchod se zvířaty a rostlinami neohrozil jejich přežití.

„Podnikat tak, jak jsme byli zvyklí, už není dál možné. Hodnoticí zpráva potvrzuje, že nebezpečný úpadek přírody je nevídaný. Tempo vymírání volně žijících živočichů zrychluje, podle odborníků je ohroženo přes milion druhů,“ řekla na konferenci generální tajemnice CITES Ivonne Higuerová.

Odborníci politikům vyčítají, že nereagují dostatečně rychle, aby zabránili hrozící krizi biodiverzity. „Ztrácíme druhy tempem, které jsme nikdy předtím neviděli. Populace, savců, plazů, obojživelníků, ptáků a ryb klesla mezi lety 1970 a 2014 o víc než 60 procent,“ sdělila výkonná ředitelka OSN pro životní prostředí Inger Andersonová.

Konference zástupců zemí, které podepsaly Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, potrvá do 28. srpna. Klíčová rozhodnutí by měli zástupci sto osmdesáti států dokončit v posledních dvou dnech zasedání.