Šéf slovenského parlamentu Danko při psaní rigorózní práce podváděl, potvrdila univerzitní komise

Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko použil ve své rigorózní práci z roku 2000 nepřiměřeně mnoho cizích textů, aniž je správně citoval. Vyplývá to ze závěrů kontrolní komise Univerzity Mateje Bela (UMB) v Banské Bystrici, která Dankovi na základě zmiňované práce udělila titul doktora práv. V reakci na posudek univerzity Danko řekl, že práce nebyla označena za plagiát. Komise to v prohlášení zdůvodnila tím, že slovenský právní řád nezná pojmy plagiát či kompilát.

Video Události
video

Události: Danko opisoval, potvrdila univerzitní komise

„Zprávu předmětné komise beru v plném rozsahu na vědomí. V celém textu není ani jednou zmíněno slovo plagiát, které si moji oponenti tak přáli,“ řekl v reakci na závěry posudku Danko, aniž umožnil novinářům klást otázky.

Spolu s Dankovou prací komise UMB prozkoumala i prakticky totožnou práci právníka Daniela Pisáka, který ji na UMB obhájil po Dankovi. „Většina částí vykazuje vysokou míru shody se zdrojovou literaturou. Citace, které lze najít, nejsou utvořeny správně, a to ani jako parafráze. Oba autoři přebírají z použitých zdrojů celé odstavce či kapitoly, aniž je správně citovali nebo alespoň parafrázovali,“ uvedl na zasedání akademického senátu univerzity předseda kontrolní komise Vladimír Janiš.

Podle posudku až 63 z celkového počtu 72 stran rigorózní práce Danka vykazuje vysokou míru shody s použitou literaturou.

Již loni v listopadu vyšlo najevo, že Danko do své rigorózní práce okopíroval rozsáhlé texty z učebnic a skript. Kvůli kauze se ho opozice následně neúspěšně pokusila odvolat z postu předsedy parlamentu. Sám Danko se dříve obhajoval například tím, že rigorózní práce nemá parametry vědecké práce a může být vypracována i metodou kompilace.

V době, kdy Danko získal titul doktora práv, závěrečné práce studentů vysokých škol na Slovensku ještě nepodléhaly kontrole pomocí speciálního software na odhalování plagiátů. Jeden z členů akademického senátu UMB uvedl, že na základě nyní zjištěných informací by nedoporučil připustit Dankovu práci k obhajobě.

Případ možného Dankova plagiátorství odstartovalo jeho rozhodnutí, kdy po novinářských dotazech loni na podzim nejprve zakázal UMB zveřejňovat svou rigorózní práci. Učinil tak poté, co se média začala zajímat o jeho vzdělání v reakci na plagiátorské kauzy v České republice, kvůli kterým v létě odstoupili dva ministři. Později nechal Danko svou práci opět zveřejnit.

Vládou prošel návrh na odebírání titulů 

Slovenská vláda dříve v tomto týdnu schválila návrh novely vysokoškolského zákona, která vysokým školám umožní odebírat absolventům udělené tituly i za plagiátorství při vypracování závěrečných prací. Při přípravě opatření se Slovensko inspirovalo obdobnou českou právní úpravou.

V Česku vysoké školy mohou odebrat kvůli plagiátorství diplom do tří let od jeho udělení. Univerzita Karlova loni oznámila, že tuto možnost poprvé využila a rozhodla o odejmutí dvou magisterských titulů absolventovi školy.