Británie může brexit jednostranně odvolat, míní advokát Soudního dvora EU

Británie může jednostranně stáhnout své oznámení o odchodu z Evropské unie, uvedl generální advokát Soudního dvora EU Campos Sánchez-Bordona. Udělat by to musela před formálním uzavřením smlouvy o odchodu a v souladu s britským ústavním pořádkem. O výklad klíčového článku Lisabonské smlouvy požádal unijní instituci soud ve skotském  Edinburghu, který řeší žalobu protibrexitových politiků.

Portest proti brexitu v Londýně
Zdroj: Reuters Autor: Henry Nicholls

Sánchez-Bordona představil svůj návrh pro unijní soud, který se při finálním rozhodování o věci jeho pohledem může, ale také nemusí řídit. Podle názoru generálního advokáta není tato otázka akademická ani předčasná či nadbytečná, což byl názor britské vlády. Ta míní, že soud EU věc vůbec neměl řešit, protože kabinet nemá v úmyslu odvolávat svůj odchod z EU k 29. březnu.

Věc má podle Sáncheze-Bordony naopak „zřejmý praktický význam a je zásadní k vyřešení sporu“ u skotského soudu. Tomu by měl unijní soud doporučit, aby prohlásil, že britská strana může brexit jednostranně odvolat, míní generální advokát.

Podle jeho názoru lze totiž článek 50 unijní smlouvy, který podobnou věc vůbec neřeší, vykládat s ohledem na mezinárodní právo, především na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu. Podle ní mohou strany odstoupit od mezinárodní smlouvy před tím, než taková smlouva vstoupí v platnost, a z definice se jedná o jednostranný akt a projev suverenity odcházejícího členského státu EU.

Záměry je možné měnit, argumentuje advokát

Generální advokát také upozornil, že článek 50 hovoří o tom, že stát, který má zájem EU opustit, Evropské radě oznámí svůj „záměr“ odejít, a nikoliv své „rozhodnutí“ – a záměry je možné měnit. Podle názoru Sáncheze-Bordony je článek 50 Lisabonské smlouvy výrazem principu respektu k národním identitám členských zemí EU a umožňuje jim odchod, pokud si myslí, že taková identita je neslučitelná s členstvím v Unii.

Nesprávnou a omezující intrepretací by podle něj bylo článek vykládat tak, že členská země, která změní svůj názor a přeje si nadále pokračovat v členství, by byla v tomto svém přání omezována.

S žádostí o výklad článku 50 Lisabonské smlouvy, kterou se okolnosti britského odchodu z EU řídí, se na unijní soudní instanci obrátil soud ve skotském Edinburghu, který řeší žalobu skupiny protibrexitových skotských politiků vůči britskému ministru pro brexit.

Podle jejich názoru Británie své rozhodnutí odejít z evropského bloku může sama dobrovolně odvolat, stejně jako se sama dobrovolně k odchodu rozhodla. Skotský soud požádal Soudní dvůr EU o objasnění, zda tomu tak je, a pokud ano, jaké podmínky musí být splněny.

Verdikt evropského soudu může být významný, protože britská vláda dosud tvrdila, že neexistuje možnost, jak vzít zpět aktivaci článku 50, která proces brexitu loni spustila, uvedl deník The Financial Times.