Evropští školáci se učí hlavně anglicky, francouzsky a německy. Pár z nich i česky

Alespoň jeden cizí jazyk studovalo předloni v Evropské unii téměř 19 milionů žáků prvních stupňů základních škol – tedy 84 procent všech žáků na této úrovni. Přibližně 5 procent dětí se věnuje dvěma nebo více cizím jazykům. Eurostat data zveřejnil k příležitosti Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září.

Procento žáků studujících na prvním stupni ZŠ cizí jazyk
Zdroj: Eurostat

Bezkonkurenčně nejoblíbenějším jazykem je angličtina, které se v Evropské unii věnuje 17,5 milionu žáků (83,5 %). Francouzština se stala druhou v pořadí s necelým milionem studentů. Následovaly němčina, španělština, ruština a italština.

Kurzy cizích jazyků navštěvovalo předloni sto procent žáků na Kypru, v Lucembursku, na Maltě a v Rakousku. V Chorvatsku se učili cizí slovíčka téměř všichni – 99,9 procenta. Více než 97 procent studentů se cizím jazykům věnovalo také ve Španělsku, Francii, v Itálii, Rumunsku a Polsku. Na úrovni EU činil tento podíl 84,3 % studentů.

% dětí studujících na druhém stupni ZŠ dva a více jazyků
Zdroj: Eurostat
V některých členských státech studují mladí žáci dva nebo více cizích jazyků, a to zejména v Lucembursku, kde jde o 83,7 % dětí. Kolem třiceti procent dětí se dalším jazykům věnovalo v Estonsku a Řecku. Naproti tomu méně než polovina žáků základních škol studovala v uvedeném roce cizí jazyk v Portugalsku a Belgii, kde šlo o zhruba třetinu dětí, v Nizozemsku (42,9 %) a Slovinsku (49,8 %).

video Studio 6 k Evropskému dni jazyků
Video Studio 6
video

Studio 6 k Evropskému dni jazyků

Angličtina jednoznačně dominantní

Angličtina je nejčastěji voleným cizím jazykem. Na prvních stupních základních škol se vyučuje v každém členském státě EU, s výjimkou Belgie a Lucemburska, které jsou vícejazyčnými zeměmi.

Malí Češi se angličtině věnují v drtivé většině – 73 procent. Jen kolem procenta dětí se učí němčinu, méně než procento se věnuje francouzštině nebo španělštině.

Co říkají statistiky o případech, kdy si evropští žáci vybírají druhý cizí jazyk? Němčina, která je nejvíce vyučovaným cizím jazykem v Lucembursku, se stala také druhým hlavním cizím jazykem studovaným žáky základních škol v osmi jiných členských státech. Nejvyšší podíl studentů němčiny coby druhého cizího jazyka zaznamenali v Chorvatsku (20,9 %) a Maďarsku (20,2 %).

Francouzština obsadila tuto pozici na úrovni celé EU a v sedmi členských státech, přičemž největší podíl studentů zaznamenalo zejména Lucembursko (83,5 %), Řecko (15,8 %) a Rumunsko (15,2 %).

Cizí jazyky studované českými dětmi (%, 2015)
Zdroj: Eurostat

Češtinu se jako druhý jazyk podle Eurostatu učí 0,2 procenta dětí v Rakousku a 0,1 procenta dětí v Chorvatsku.