SENIOŘI k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Pracovat musí být smysluplné. Tak lze zajistit kvalitní život, dostatek volného času na péči o děti a rodinu a později i důstojné stáří.

Důvodem vzniku hnutí Senioři 21 byla zejména i reforma sociálních dávek, jedná se nám zejména o pomoc nejohroženějším skupinám občanů. Je potřeba ukončit jejich zneužívání. Tím zvýšit pomoc rodinám s dětmi, samoživitelům, zdravotně postiženým, včetně seniorů a lidem ve vážných existenčních problémech. Současný systém bohužel vyhovuje lidem, kteří se spíše vyhýbají práci a využívají systém sociálních dávek. Budeme prosazovat vylepšení systému sociálních služeb, zlepšit dostupnost, ale zejména odpovídající financování. Také možnost přilepšení pracovníků různými benefity. Předpokládáme i zvýšení příspěvku lidem pečující o své příbuzné se zdravotním postiženým. Rozhodně budeme bojovat proti formám podnikání s lidskou chudobou, zejména zvýšením daně z nemovitostí u podnikatelů, kteří ubytovávají občany, kteří se ocitli v tíživé situaci, tím zamezíme vzniku různých ghett. Také jsme pro zachování kojeneckých ústavů, kde potřebují kojenci nejen speciální zdravotní péči. Budeme podporovat zlepšení náhradní rodinné péče formou pěstounské péče. Zajištění sociální politiky je garantováno státem, je to jeho hlavním úkolem.