SENIOŘI k tématu Společnost a kvalita života

Zasazujeme se o omezení politické zvůle a korupce. Vláda oligarchie naší republice škodí. Jejím odstraněním od moci vrátíme důvěru ve vládu demokracie.

V porovnání kvality života vzhledem k době, lze říci, že posledních sto let jsme udělali obrovský skok v materiálním zabezpečení, přístupu k informacím a vzdělání a v dalších oblastech. Prodloužila se délka života a díky zdravotní péči i jeho kvalita. Na druhou stranu jsme více pod vlivem stresu, jelikož jsou na nás kladeny daleko větší nároky a vlastní vinou žijeme v daleko horším životním prostředí (emise, pesticidy, herbicidy, apod.). Když porovnáme naši republiku s jinými státy, tak si nestojíme vůbec špatně. Nejsme ve špici, ale na druhou stranu jsme ve světovém žebříčku například před Polskem či Maďarskem a dokonce i před Spojenými státy. Chceme usilovat o další její zlepšování, hlavně v životním prostředí a vývoji zdravotnictví. Společnost v naší zemi je však v posledních letech více rozdělená. Společnost se více dělí na různé skupiny – pro Zemana a proti Zemanovi, pro migranty a proti migrantům, pro očkování a proti očkování, atd.. Ve společnosti mizí vzájemná úcta a vůle k dohodě či kompromisům. Rádi bychom apelovali na čelní představitele naší republiky a poslance, aby začali dodržovat základní pravidla slušného chování, protože především oni mají jít občanům příkladem.