ANS k tématu Společnost a kvalita života

Zákony božské (přírodní) jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je překonat. Současné snahy jít proti přirozenosti vedou jen k destrukci a ke zkáze.

Světonázor českého člověka by měl vycházet z naší slovanské mentality a víry a také z poučení z naší historie. Obecným cílem by měla být svoboda člověka i národa s panováním míru a přátelství se sousedními národy. Avšak samostatnost i svoboda jsou odvislé a přímo vyplývají z existence samostatného myšlení a cítění.
Jestliže přijmeme cizí vzory (například teze o tom, že migrace je žádoucí) a cizí ideologie (například LGBT), nežijeme autentický život, ale stáváme se otroky myšlení cizího, které nám vnucují média.
Média se postavila na roveň moci zákonodárné, výkonné a soudní, ba ji převyšují. Šíření informací je totiž svoji podstatou řízením a moc je v praxi realizována právě skrze řízení. Dnešní samozvaná média nikdo nevolí a nenesou za svoje činy vůbec žádnou odpovědnost. Poslední rok jsme přímými svědky vzniku dominantní mediální entity, o jejíchž skutečných záměrech nevíme téměř nic, ale jejíž tvrdě procovidové a protidemokratické působení je nepřehlédnutelné! Pod vlivem médií prochází celá společnost nebývalou systémovou změnou. Média se dnes chovají jako gangy! Staví na emocích a dělají nepokrytě sociální inženýrství! Hrají si na dobráky a ničí celou společnost.