Moravané k tématu Školství, sport, věda a mládež

Odmítáme populistické experimenty ve školství. Výchova další generace je tvrdá práce.

Dítě musí mít pevné zázemí v rodině a jasné úkoly vytyčené školou.

Experimenty s inkluzí či alternativním školstvím zásadně snižují schopnosti dětí. Vyřešit degradaci učňovského školství a vrátit mu vážnost. Přibývá titulovaných lidí neschopných práce. Obory vyžadující praktické zkušenosti jsou přesycené teoretizováním, a některé studijní obory se tím nesmyslně natahují. Základní školy musí nekompromisně udržet standard požadovaných znalostí. Zvýšit laťku schopností pro přijetí na střední školy. Odmítnout rozdávání maturitních vysvědčení bez státní maturitní zkoušky. Omezit vysokoškolské obory bez reálného uplatnění v praxi. Zániky venkovských sportovních družstev, mizení lidové formy sportu a jeho náhrada mediálně prezentovaným špičkovým sportem vedou k degeneraci celého národa. Je nutné zvýšit finanční i organizační podporu sportu na obecní, školní a regionální úrovni. Zánik moravské reprezentace ve sportu považujeme za projev pražského kolonialismu. Věda se omezila na chrlení rutinních vědeckých publikací bez praktického dopadu na společnost. Nevyvíjíme nové technologie, a jsme levnou montovnou. Podpořme konkrétní vědecké studie a omezme vědecké filosofování.