Levice k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Ne prekérní práci a švarcsystému. Kratší pracovní doba. Zaměstnanecké spoluvlastnictví a spoluúčast. ÚP a dávky bez šikany. Zkrácení doby důchodového pojištění.

Základním pracovněprávním vztahem musí zůstat pracovní smlouva. Výkon práce na DPP či DPČ omezíme na výjimečné odůvodněné případy. Prekérní práci a tzv. švarcsystému zamezíme především spravedlivým nastavením zdanění a odvodů z příjmů jak zaměstnanců, tak i OSVČ.

S ohledem na zvyšující se produktivitu práce i na cíl plné a smysluplné zaměstnanosti chceme zkracovat pracovní dobu na 35 hod/týden, s výhledem na zavedení dalšího volného dne. Jsme pro razantní zvyšování mezd, protože „mzdová železná opona“ musí padnout.
Podpoříme zavádění zaměstnaneckého spoluvlastnictví a participaci zaměstnanců na řízení firem.

Úřadům práce vrátíme jejich původní smysl podpůrné, nikoliv nátlakové a trestající instituce. Posílíme je finančně i personálně. Systém minimálního příjmu musí poskytovat dostatečné zdroje na důstojné živobytí a pozbýt všech represivních prvků. U nepojistných dávek omezíme složité testování majetku a prostředků, které celý systém zbytečně nejen komplikuje. U posuzování nároku na dávky přesuneme důkazní břemeno z žadatele na úřad.

Sociálním službám, poskytovaným příspěvkovými i neziskovými organizacemi, bude zaručeno pokrytí nákladů z veřejných rozpočtů ve výši 100 %.