SPD k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Výstavba dopravní infrastruktury je mimořádně nákladná, a je potřeba ji proto dlouhodobě a pečlivě plánovat.

Výstavba dopravní infrastruktury je mimořádně nákladná, a je potřeba ji proto dlouhodobě a pečlivě plánovat. Především velký a soustavný nárůst silniční dopravy v oblasti přepravy zboží, tzn. nákladní doprava, enormně zatěžuje dálniční síť. Je chybou všech vlád od roku 1989, že dálniční síť České republiky není ani v roce 2021 dobudována. Proto bude SPD prosazovat plynulé financování a každoroční zajištění dostatečné výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na dobudování a opravy dálničních sítí a rychlostních komunikací podle dlouhodobě připravených a schválených projektů. Zajistíme více prostředků na urychlení oprav pozemních komunikací ve správách jednotlivých krajů a obcí (silnice II. a III. tříd) cestou Státního fondu dopravní infrastruktury a státního rozpočtu, s cílem zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snižování počtu obětí dopravních nehod.