ODA k tématu Zahraniční politika

Základem musí být jednotná zahraniční politika vlády, parlamentu, prezidenta 

Základem musí být jednotná zahraniční politika vlády, parlamentu, prezidenta. Politika vytvářející základ pro obchodní diplomacii. Politika respektující a reflektující změnu světových mocenských poměrů, nástup multipolarity. Akcentující nástup mulitilateralismu, a celosvětovou tendenci odklonu od regionalismu. Především se ale zahraniční politika státu musí stát věcí společenského konsensu, nikoliv podléhat mocenským zájmům.

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Sehnal o EU

Sehnal o EU

Adámek a Sehnal o EU

Adámek, Mach, Sehnal, Nováček a Šedivý o neutralitě, NATO, EU a euru