SPDV k tématu Spravedlnost a stav justice

Rychlé, nezávislé a spravedlivé soudnictví 

Občany dlouhodobě trápí nízká vymahatelnost práva. Z toho vyplývá náš cíl zkracovat délku soudních řízení. Především u sporů o děti bude nutno stanovit lhůty, dokdy musí soud rozhodnout. Požadujeme právně zakotvit střídavou péči jako první možnost při rozhodování o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Požadujeme i stanovit přesná pravidla pro výpočet výživného, aby nebyl tak velký rozdíl v jeho výši v různých krajích. Budeme prosazovat i úpravu poplatkové povinnosti – pokud žalobce k žalobě o zaplacení doloží objednávku, dodací list nebo předávací protokol, neplatil by soudní poplatek. Soudci by neměli být lidé, kteří do justice přejdou rovnou ze školy. Soudce rozhoduje o osudech lidí a musí projít reálným životem a praxí. Budeme prosazovat minimální věkový limit pro soudce. Z hlediska legislativy požadujeme obnovit trest smrti za zločiny proti životu a zdraví a zjednodušit odškodnění nespravedlivě stíhaných nebo odsouzených osob.