ANO k tématu Spravedlnost a stav justice

Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. Zasadíme se o zrychlení nekonečných soudních stání a o vymahatelnost práva 

– Rozšíříme možnost oddlužení na každého, kdo má poctivý úmysl svou situaci řešit.
– Do výběru soudců a správy soudů zavedeme změnou zákona o soudech a soudcích jasná pravidla.
– Omezíme recidivu důraznou podporou alternativních trestů.
– Zrušíme funkci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Legislativní radu vlády, veškerou agendu přesuneme pod ministerstvo spravedlnosti.
– V oblasti justice novým zákonem zaručíme státním zástupcům nezávislost na politicích a zavedeme specializovaný elitní útvar pro stíhání korupce a závažné hospodářské kriminality
– Justice převezme agendu lidských práv a rovných příležitostí a zajistíme vznik antidiskriminačního zákona – účinného nástroje prevence a potírání diskriminačních praktik a posílení kompetencí přímo či nepřímo diskriminovaných osob.
– Elektronizujeme soudní řízení.
– Budeme uvážliví v legislativních změnách – stabilita zákonů je pro fungování práva klíčová.

Video Pelikán a Ondráček o prioritách ministerstva spravedlnosti
video

Pelikán a Ondráček o prioritách ministerstva spravedlnosti

Pelikán a Ondráček o prioritách ministerstva spravedlnosti

Pelikán o milosti pro Jiřího Kajínka

Pelikán o prezidentské amnestii

Pelikán o exekucích

Pelikán a Chvojka o korupci

Blažek, Pelikán, Chvojka, Pehr a Levová o vymahatelnosti práva

Pikal, Plíšek a Pelikán o vymahatelnosti práva

Levová a Pelikán o vymahatelnosti práva

Cogan a Pelikán o vymahatelnosti práva