ANO k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Stát na resort práce a soc. věcí vynakládá téměř polovinu rozpočtu. Stát musí pomáhat, ale nelze, aby člověka držel v pasivní závislé roli 

- Počítáme s pravidelnými valorizacemi důchodů navázanými na ceny spotřebního koše a růst prům. mzdy.
- Prosadíme opatření, která zabrání nezaslouženě nízkým důchodům lidí, kteří pečovali o děti nebo jiné závislé členy rodiny.
- Navrhneme zvýšení základní výměry důchodů.
- Všechny další valorizace by dorovnávaly základní výměru stejnou částkou všem tak, aby vždy dosahovala 10 % rostoucí průměrné mzdy.
- Prosadíme možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích.
- Prosadíme dlouho odkládanou reformu důchodového systému.
- Zastavíme propastné rozdíly ve výši a systému odměňování pracovníků ve zdrav. a v soc. službách.
- Zvýšíme platy pracovníků v sociální oblasti do konce volebního období v roce 2021 minimálně na 150 % jejich současné úrovně.
- V odůvodněných případech podmíníme poskytování dávek plněním podmínek tak, aby klient byl motivován k aktivnímu řešení.
- Budeme pracovat na tom, aby u nás děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů.

Video Maxová o rodinné politice
video

Maxová o rodinné politice

Maxová o rodinné politice

Maxová o pěstounské péči

Maxová o pracovním trhu

Maxová o navyšování minimální mzdy

Bartošek, Skopeček, Marksová a Maxová o důchodovém systému

Maxová o důchodovém systému

Jiránek, Maxová a Bartošek o pracovním trhu

Kandidáti o právech homosexuálních párů

Kandidáti o prioritách ministerstva práce a sociálních věcí

Kandidáti o pracovním trhu