Zelení k tématu Zdravotnictví

Výrazně zvýšíme platy nelékařského zdravotního personálu. Zajistíme, aby byla kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny 

Kriticky nutné je zlepšit ohodnocení a motivace zdravotnického personálu. Minimální tarifní plat zdravotních sester zvýšíme na 25 000 Kč a budeme dále zvyšovat platy lékařského i nelékařského personálu.

Zajistíme dostupnost kvalitní zdravotní péče pro všechny. Zavedeme nemocenskou už od prvního dne nemoci. Zasadíme se o takovou restrukturalizaci zdravotní péče, která zohlední stárnutí populace a vyšší potřebu následné a dlouhodobé péče i péče na konci života včetně hospiců. Zlepšíme geografickou dostupnost zdravotní péče v některých regionech.

Navrhneme a prosadíme transformaci zdravotních pojišťoven do jedné – systém se zpřehlední a ušetří se. Zvýšení výdajů ve zdravotnictví musí být hrazeno z daňových příjmů, nikoli z poplatků pacientů a pacientek či zvyšováním zdravotního pojištění. Samozřejmě je také třeba se zaměřit na plýtvání, korupci a nehospodárné nakládání s prostředky v rámci systému zdravotní péče a tam hledat úspory.

Video Kandidáti o protestech praktických lékařů
video

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o protestech praktických lékařů

Kandidáti o prioritách ve zdravotnictví

Vyzula, Trnka, Sedláček a Svoboda o platech ve zdravotnictví

Dvořák a Trnka o platech ve zdravotnictví

Trnka o platech ve zdravotnictví

Trnka, Heger, Svoboda, Třešňák a Vyzula o protikuřáckém zákonu

Heger, Trnka a Třešňák o protikuřáckém zákonu

Mackovík, Sedláček, Trnka, Běhounek, Svoboda, Vyzula a Dvořák o poplatcích ve zdravotnictví

Trnka o poplatcích ve zdravotnictví

Kaňkovský, Trnka, Sedláček, Svoboda a Heger o poplatcích ve zdravotnictví

Kandidáti o privatizaci nemocnic