Cesta k tématu Spravedlnost a stav justice

Návrat k přirozenému právu; snížení počtu právních norem; masivní využití mediace; změna exekučního modelu; změna insolvenčního zákona 

Otázky spravedlnosti by měly být procesem hledání pravdy. Pravdu nelze najít v paragrafech, ale v individuálním přístupu hledání příčin sporu. Ideální výkon spravedlnosti je založen na rovnosti před zákonem. Naše justice ale částečně funguje jako nástroj ochrany vyvolených a perzekuce nepohodlných. Těmto excesům napomáhá i přebujelá administrativa, legislativní proces podléhající zájmovým skupinám, pojetí práva založené na doslovném výkladu, přetížení soudů a neadekvátně dlouhé jednací lhůty.

Prosazujeme:
– návrat k přirozenému právu, resp. hledání pravdy
– zjednodušení právního řádu a snížení počtu právních norem
– masivní použití mediace jako předstupně právních sporů
– vysoký poplatek při neúspěšném odvolání potvrzující závěry prvoinstančního soudu
– odvolatelnost soudců a státních zástupců
– změnu exekučního modelu, který dá do rovnováhy práva věřitele a dlužníka
– změnu v insolvenčním řízení umožňující ochranu podniků před jeho vytunelováním