KDU-ČSL k tématu Spravedlnost a stav justice

Prosadíme větší stabilitu a přehlednost zákonů. Pročistíme právní džungli. Zodpovědně 

Právní stát a vláda práva jsou důležitými podmínkami pro život ve svobodě a udržení demokracie.

Proto podporujeme větší přehlednost a srozumitelnost zákonů a rychlejší a předvídatelnější rozhodování soudů.

Co prosadíme: Vytvoření jasnější a přehlednější legislativy, která bude propracovaná a nebude se muset tak často měnit. Vytvoření komplexního a srozumitelného právního informačního systému pro občany. Zavedení lhůty 180 dnů, během nichž bude mít soud povinnost nařídit první jednání v civilním řízení. Nové, moderní postupy – občanský soudní řád a trestní řád.

Udržení pracovních návyků vězňů a motivaci při jejich zaměstnání po propuštění. Rozšíření možností mimosoudního řešení sporů. Zřízení rady soudnictví složené z nominací více ústavních orgánů a samotných soudců pro nezávislý dohled nad soudnictvím. Lepší bezplatnou právní pomoc, poskytovanou mimo jiné i neziskovými organizacemi a veřejným ochráncem práv. Zákon o ochraně oznamovatelů korupce a regulaci lobbingu.

Video Pehr o prioritách ministerstva spravedlnosti
video

Pehr o prioritách ministerstva spravedlnosti

Pehr o prioritách ministerstva spravedlnosti

Pehr o milosti pro Jiřího Kajínka

Pehr o prezidentské amnestii

Pehr o exekucích

Pehr o korupci

Pehr o vymahatelnosti práva

Blažek, Pelikán, Chvojka, Pehr a Levová o vymahatelnosti práva