ODS k tématu Spravedlnost a stav justice

Jednoduchý a přehledný právní systém, pravidelná revize platných zákonů, zjednodušení a zrychlení soudních řízení, nedotknutelnost soukromí

Jedním z hlavních pilířů demokracie je spravedlivý právní stát. Proto je úkolem politiků vytvářet přehledné právní prostředí, v němž nebude prostor pro dvojznačné a protikladné výklady zákonů, kde nebude zákon a právo protikladem přirozeného pocitu spravedlnosti a kde bude každý vědět, co může, a co už ne. Český právní řád je bohužel komplikovaný, obtížně srozumitelný a zaplevelený nejrůznějšími výjimkami a nejasnostmi. Občan se ve své zemi nemůže cítit bezpečně, pokud si není jist tím, že zákony a spravedlnost platí stejně pro všechny.

Zavedeme pravidelné přezkoumání účelnosti a efektivity zákonů a vyhlášek nejpozději po pěti letech od jejich schválení. Prosadíme snížení počtu přijímaných zákonů a zvýšení jejich kvality, zjednodušení všech typů soudních řízení, nikoli však na úkor práv jejich účastníků. Nedotknutelnost soukromí jako základní parametr při posuzování nových zákonů a aplikaci těch stávajících.

Video Blažek o prioritách ministerstva spravedlnosti
video

Blažek o prioritách ministerstva spravedlnosti

Blažek o prioritách ministerstva spravedlnosti

Blažek o milosti pro Jiřího Kajínka

Blažek o prezidentské amnestii

Blažek a Nováková o exekucích

Blažek o korupci

Blažek, Pelikán, Chvojka, Pehr a Levová o vymahatelnosti práva

Pikal a Blažek o prezidentské amnestii

Levová a Blažek o prezidentské amnestii