ŘN-VU k tématu Spravedlnost a stav justice

Nástroje k formování justice. Nelze pouze zavřít a pustit. Jiné podmínky a přístup k převýchově. Zvýšení podílu odsouzených na nákladech 

Nesmíme dopustit stav, kdy platí, že justice je obecně taková, jako je společnost. Pokud by tomu tak bylo, není garance rovnosti každého před zákonem. Proto je nutné stanovit nové legislativní nástroje pro formování justice. Výběr a příprava kandidátů nesmí zůstat jediným nástrojem, a proto změňme pravidla jmenování soudců na opakované časově omezené sedmileté období s hodnocením jeho práce a morálního kreditu. Vězeňství není o tom zavřít a pustit. Pokud nedojde ke změně, nevrátí se odsouzený se změněným náhledem na svoji vinu, trest a život. Neorganizujme odsouzeným přežívání, ale přistupme ke komplexní výchově odsouzeného, tedy ke změně jeho jednání, chování a vnímání. Sem patří i nutná změna v procentuálním použití výdělku odsouzeného.