STAN k tématu Spravedlnost a stav justice

Jen včasná spravedlnost je důvěryhodná. Justice musí být nezávislá na politicích, ale musí za svá rozhodnutí nést i majetkovou odpovědnost 

Jen včasná spravedlnost je důvěryhodná. Práva se člověk musí domoci v horizontu měsíců či maximálně několika let. Odvolací soudy by proto měly častěji meritorně rozhodovat a nevracet zbytečně případy soudům nižší instance. Řízení v třístupňové soudní soustavě bez vrchních soudů má být pružné, efektivní a ve smyslu fair play. Justice musí být nezávislá na politicích.

Je nezbytné zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která bude zaručovat skutečnou nezávislost justice, posílí soudcovskou samosprávu a odstraní model řízení státní správy justice ministerstvem spravedlnosti, které nyní může svých pravomocí zneužívat. Rubem této kompetence však musí být zvýšená odpovědnost za justiční excesy. Soudci, státní zástupci, znalci, úředníci i politici musí za svá rozhodnutí nést jasnou odpovědnost včetně majetkové. Prosadíme princip „třikrát a dost“ i u dalších přestupků než krádeže. Třetí totožný přestupek bude trestným činem. Nemorální exekuční řízení nesmí prohlubovat dluhové pasti.

Video Cogan o prioritách ministerstva spravedlnosti
video

Cogan o prioritách ministerstva spravedlnosti

Cogan o prioritách ministerstva spravedlnosti

Cogan o milosti pro Jiřího Kajínka

Cogan o prezidentské amnestii

Cogan o exekucích

Cogan o korupci

Cogan a Pelikán o vymahatelnosti práva