Cesta k tématu Zahraniční politika

Významně vyšší důraz na aktivní zajištění bezpečnosti ČR; udržení míru v Evropě; surovinová bezpečnost; exportní příležitosti 

Zahraniční politika musí být aktivní v oblasti zajišťování vlastní bezpečnosti. Spoléhání se na NATO vzhledem k nevymahatelnosti článku 5 smlouvy a tomu, že hájí zájmy „hlubokých států“ více než občanů, je příliš velkým rizikem. Výsledkem zahraniční politiky v bezpečnostní oblasti musí být mír na území ČR a v jejím okolí a surovinová bezpečnost.

Prosazujeme:
– zajištění zahraniční politiky všech azimutů postavené na rovnocennosti
– podporu všech nástrojů a programů vedoucích k mírovému řešení kdekoli na světě
– vytvoření alternativní koncepce společné středoevropské bezpečnosti podmíněné tím, že taková struktura bude hájit zájmy občanů
– alternativně zajistit všeobecně uznanou neutralitu v obdobném prostoru garantovanou velmocemi
– vysokou podporu zahraničnímu obchodu s důrazem na země poskytující strategické suroviny
– výrazné posílení schopnosti tajných služeb a diplomacie včas rozpoznat hrozby
– změnu obranné koncepce odpovídající typu dojednané kolektivní bezpečnosti a aktuálním hrozbám

Video Politické spektrum
video

Kuchař o postavení ČR v EU

Kuchař o postavení ČR v EU

Kuchař o postavení ČR v EU

Kuchař o euru