SPO k tématu Zemědělství a životní prostředí

Fungující, k přírodě šetrné zemědělství je příležitostí pro krajinu, venkov a občany naší země. České potraviny jsou jistota a kvalita 

Naším programem je agrární politika, kde zemědělec je architekt krajiny, živitel národa a uchovatel dědictví předků, půdy. Budeme prosazovat stop dalším záborům zemědělské půdy a její využití ve prospěch obnovy potravinové soběstačnosti u základních potravin a návrat jejich kvality.

Jako zásadní vidíme přibrzdit dovoz potravin zahraničními obchodními řetězci a tyto nahradit kvalitnější českou produkcí. Nevidíme jediný důvod, abychom vyváželi zemědělské suroviny, obilí, a dováželi z něho vyprodukované potraviny, jako vepřové a drůbeží maso a vejce. Jsme rovněž pro znovuzavedení státních potravinářských norem.

Podporujeme obnovení stavů hospodářských zvířat s dopadem na zaměstnanost a kvalitu půdy, která lépe odolává suchu. Chceme podpořit české zemědělce a potravináře, kteří vyrábějí potraviny a vytvářejí pracovní místa vhodnými nástroji (nižší DPH na základní potraviny, zelená nafta) v kontrastu s těmi, jejichž cílem je pouze získat dotaci. Jsme také zásadně proti privatizaci vody.