SPD k tématu Spravedlnost a stav justice

Demokracii nedělá parlament, ale to, že i nejposlednější člověk se dovolá spravedlnosti a to je dnes nemožné. Systém potřebuje reformu 

Cílem systému musí být ne formální vymáhání zákonů, ale vymáhání spravedlnosti, což je často v rozporu s konkrétním zákonem či postupem justice. Právo na spravedlnost chápeme jako základní lidské právo. Proto jsme v Poslanecké sněmovně navrhli a prosazujeme ústavní právo na nepromlčitelnou spravedlnost.

Soudci musí být přímo odpovědní za svoji práci. Musí být odvolatelní a musí mít časově omezený mandát, po kterém musí svou práci obhájit.

Navrhujeme zřízení nezávislé instituce, která bude přezkoumávat justiční omyly a zločiny. Obhajoba musí mít stejná faktická procesní práva jako obžaloba a musí i v praxi platit zásada, že pochybnosti jsou vždy ve prospěch obžalovaného. A musí ale platit i zásada „žádný zločin bez trestu“ a trestat je třeba tvrdě v případě opakování i nejmenší přestupky, protože tolerance malé kriminality přináší následně i tu velkou.

Video Levová a Chvojka o prioritách ministerstva spravedlnosti
video

Levová a Chvojka o prioritách ministerstva spravedlnosti

Levová a Chvojka o prioritách ministerstva spravedlnosti

Levová o milosti pro Jiřího Kajínka

Levová a Blažek o prezidentské amnestii

Levová o exekucích

Levová o korupci

Levová a Pelikán o vymahatelnosti práva