SPD k tématu Sociální politika a zaměstnanost

 Peníze patří pracujícím rodinám a slušným lidem, ne parazitům 

Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy v závislosti na růstu průměrné mzdy. Pobírání sociálních dávek nesmí zůstat životní strategií lidí, kteří mohou, ale odmítají pracovat. Máme průběžně financovaný důchodový systém. To je základní solidární pilíř důchodového systému.

Pro demografickou stabilitu tohoto pilíře prosadíme systém podpory rodin s dětmi. Zavedeme daňové prázdniny pro pracující rodiny s více dětmi a obnovíme bezúročné a od druhého dítěte nevratné novomanželské půjčky pro rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a je zároveň bezúhonný, ve výši 300 tisíc korun. U důchodů uzákoníme nejnižší přípustný důchod ve výši 40 % průměrné mzdy. Říkáme ne prodlužování doby odchodu do důchodu. V průběžném systému budeme využívat možnost vícezdrojového financování důchodů. Kromě základního důchodového pilíře prosazujeme individuální důchodové spoření s podporou státu.

Video Hyťhová o pěstounské péči
video

Hyťhová o pěstounské péči

Hyťhová o pěstounské péči

Hyťhová o navyšování minimální mzdy

Hyťhová o důchodovém systému

Hyťhová, Skopeček a Zelienková o rodinné politice

Hyťhová a Marksová o pracovním trhu

Kandidáti o právech homosexuálních párů

Kandidáti o prioritách ministerstva práce a sociálních věcí

Kandidáti o pracovním trhu