BPI k tématu Kultura

Odmítáme falšování historie, likvidaci tradičních symbolů a omezování svobody slova. Jsme hrdí na svoji kulturu a nenecháme ji zničit 

Ti, kteří demonstrují na podporu Tibetu, nejsou v ulicích na podporu vlastní kultury. Dokonce svou účastí na multikulturních projektech ve školách nejen klamou mlžením o nesouladu s tradicemi naší země, ale napomáhají potlačení národního cítění, bez kterého žádný národ nepřežije.

Na kulturu nebude nikdy dost peněz. Státní rozpočet musí zajišťovat ochranu národních kulturních památek, provoz muzeí a galerií, spolufinancovat provoz divadel a hudebních festivalů apod. Řada současných kulturních projektů je natolik problematická, že by měly být financovány výhradně ze soukromých zdrojů.

Součástí kulturně-společenského prostředí je také náboženství. Jsme tolerantní ke každému náboženství, které nás nenutí stát se otroky ve vlastní zemi. Odmítáme vstřícný postoj ministra kultury k islámu, který je s naší kulturou naprosto neslučitelný. Nepřipustíme odstraňování křesťanských symbolů z našich památek, v naší zemi musí platit naše zákony.