SPO k tématu Kultura

Historické a kulturní tradice naší země pokládáme za jeden ze základů naší státnosti, které je třeba udržet – žádný multikulturalismus! 

Strana Práv Občanů bude podporovat společenské uznání umělců, kteří vytvářejí občanům pocit domova a podporují tak jejich občanskou a kulturní identitu.

Podporujeme Prahu jako kulturní centrum, schopné konkurence s jinými sousedními metropolemi kultury. Podporujeme i modernizaci regionálních kulturních center, jako jsou knihovny, muzea a kulturní domy.

Zasadíme se o zlepšení přístupu občanů, zejména dětí v rámci jejich výchovy a seniorů v rámci prožívání plnohodnotného závěru života, ke kulturnímu dědictví. Program poznání národního kulturního dědictví v evropském a světovém kontextu vytvoří předpoklady pro posílení hrdosti občanů na svou vlast a zajistí tak přirozenou péči o kulturní prostředí.

Podporujeme obnovení modelu prvorepublikové podpory lidové a umělecké výroby s akcentem na podporu regionálních kulturních institucí z krajských rozpočtů. Úpravou daňového prostředí se zasadíme o vyšší motivaci mecenášů k podpoře umění a kulturního dědictví.