BPI k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělaná, tělesně a duševně zdatná mladá generace je zárukou prosperity státu. Obnovíme kvalit. a náročné vzdělávání na všech stupních výuky 

Technické střední a vysokoškolské obory musí být prioritou státu, stejně jako kvalitní učňovské školství. Dotace soukromým vysokým školám a soukromým středním školám musí být stoprocentně závislé na kvalitě výuky a uplatnění absolventů na trhu práce. Soukromé pseudoobory si studenti musí hradit sami. Státní maturitu obnovíme v klasické podobě, což samozřejmě znamená, že absolventi budou povinně skládat maturitní zkoušku z matematiky, přičemž si budou moci volit ze dvou obtížností. Úspěšně složená vyšší maturita z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie bude znamenat automatické právo ke studiu na státních vysokých školách daného zaměření, ČVUT, VŠCHT, ČZU a pod.

Pro sport otevřeme všechna školní hřiště a zajistíme na nich odborný dozor. Vrátíme sportovní třídy do škol. Dáme raději peníze do sportu než na mříže vězení pro mladistvé.